Ambitiøse mål for udviklingen i Tingbjerg og Husum

Københavns Kommune og boligorganisationerne fsb og SAB sætter nu nye mål for byudviklingen i Tingbjerg og Husum. Der skal flere forskellige beboere ind, erhvervsudviklingen skal have et skub og området skal bindes bedre sammen med den omkringliggende by.

ImageGen

Der er sket meget i Tingbjerg/Husumområdet i de senere år. Fra at være et byområde, som var plaget af utryghed, kriminalitet og manglende økonomisk udvikling, er området blevet mere trygt og mange boliger og udearealer er blevet renoveret. Men der er stadig udfordringer. Det vil Københavns Kommune og de almene boligselskaber fsb og SAB nu samarbejde om at gøre noget ved. Parterne har en fælles vision om at udvikle Tingbjerg/Husum til en bæredygtig bydel, der er attraktiv for nuværende og fremtidige beboere. Lokale kræfter bliver inddraget og hørt i det kommende arbejde.

–  Jeg er meget glad og stolt over den udvikling, som Tingbjerg-Husum har været igennem. Trygheden er stigende og kriminaliteten er faldende. Nu sætter vi nye ambitiøse mål for at gøre området endnu mere attraktivt for nye beboere og butikker.

FJ5

Vi tror på, at dette samarbejde om byudvikling er den rigtige vej at gå, og nu inviterer vi til dialog om Tingbjerg/Husums fremtid, siger overborgmester Frank Jensen.

 –  Vi ser frem til samarbejdet med alle involverede parter, for det er netop i sådan et projekt, at vi kan løfte noget sammen. Vi har alle vores kerneopgaver, som vi skal passe, men vi skal også bruge hinanden, når det giver mening. Det er vigtigt, at vi sammen tager fat i områdets fysiske udfordringer og ikke mindst retter blikket mod infrastrukturen for at åbne området mod resten af byen, siger fsb’s formand Birthe Qasem.

 –  Jeg er meget tilfreds med at vi i samarbejde med kommunen skal lægge en strategi for den langsigtede udvikling af Tingbjerg. I SAB er vi optaget af at gøre bydelen til en bæredygtig del af København – bæredygtig på alle dimensioner, siger formand John B. Søren, SAB.

Den kommende samarbejdsaftale mellem København Kommune, fsb og SAB har tre hovedmål.

1. Et varieret og attraktivt boligudbud

Nybyggeri af private boliger og renoveringer af almene boliger gør området mere attraktivt for nuværende beboere og potentielle tilflyttere.

 2. Styrket erhvervsliv og flere udadvendte funktioner

Nyt privat erhvervsstrøg på Ruten (hovedgaden i Tingbjerg), fysisk opgradering af byfunktioner (kulturhus, idrætshal, mv.) og tiltrækning af attraktioner skaber bedre vilkår for erhverv.

3. Et åbent og trygt byområde

Nye og opgraderede vej-, cykel-, og gangforbindelser samt kollektiv trafik til Tingbjerg og Husum bryder isolationen og øger gennemstrømning af mennesker.

Fakta

Hvornår går samarbejdet i gang?

Parterne forventes i august/september 2014 at indgå en samarbejdsaftale for en helhedsorienteret byudvikling i Tingbjerg/Husum. Samarbejdet skydes for alvor i gang med en analyse, der skal afdække byudviklingsmuligheder og invitere lokale brugere og borgere til dialog om Tingbjerg/Husums fremtid.

 Hvor mange midler er afsat?

Med Budget 2013 har forligsparterne afsat 2 mio. kr. til analyser af mulighederne for revitalisering af Tingbjerg/Husum. Der er endnu ikke afsat midler til konkrete projekter, der kan bidrage til realisering af 2025 målene. Det kommende analysearbejde skal klarlægge hvilke investeringer, der er behov for, for at løfte Tingbjerg/Husum, og her skal der også private aktører på banen.

Hvilke konkrete tiltag er besluttet?

En række tiltag, som allerede er besluttet, vil bidrage til at gøre Tingbjerg/Husum til en mere attraktiv bydel for beboere og besøgende:

  • Tingbjerg Kulturhus
  • Ny hal ved EnergiCenter Voldparken
  • Fysiske helhedsplaner til samlet ca. 540 mio. kr. (Pågående og fremtidige helhedsplaner i SAB og fsb. Energirenovering, udskiftning af vinduer, renovering af udearealer, etablering af nedgang til haver i stuelejligheder mv.)
  • Totalrenovering af Tingbjerg Kollegiet, der afsluttes i efteråret 2014
  • Undersøgelser af muligheden for letbane på Frederikssundsvej (gennem Husum og Tingbjerg)