Arkitektkonkurrence på Bellahøj

bellahøjhuseneDe historiske højhuse som nu endelig får den istandsættelse, de fortjener. (Foto: Quqiz Rubini)

Danmarks første højhuse trænger til at blive sat i stand. Fire arkitektfirmaer skal nu komme med deres bud på, hvordan husene kan moderniseres, uden at det går ud over bebyggelsens bevaringsværdier.

Af kommunikationskonsulent Marianne Bjerborg,
 
Bellahøjbebyggelsen er et ikon i København

Bellahøjhusene fra 1950’erne er Danmarks første rigtige højhuse. Bellahøj er et af efterkrigstidens mest banebrydende byggerier, og både Københavns Kommune og Kulturstyrelsen har erklæret bebyggelsen for særligt bevaringsværdig.

Helhedsplaner og arkitektkonkurrence
I dag trænger hele Bellahøj til at blive omfattende renoveret, og Landsbyggefonden har givet de fire boligafdelinger på Bellahøj tilsagn om støtte til helhedsplaner. Helhedsplanerne skal udarbejdes i detaljer, før beboerne skal stemme endeligt om dem i efteråret 2015.

Første store skridt i arbejdet med helhedsplanerne er en arkitektkonkurrence. Opgaven for arkitekterne er at lave en samlet plan for renoveringen af blandt andet facader og fællesarealer. Den plan kan hver boligafdeling på Bellahøj så bagefter tegne deres lokale renoveringsprojekter ind i.  

Fredning udskudt
For knap et år siden modtog Kulturstyrelsen et forslag om at frede Bellahøj. Fredningen er dog blevet udskudt, og Kulturstyrelsen er i stedet med som særlig rådgiver, både når der i juni 2014 skal findes en vinder af konkurrencen, og når der senere skal bygges. Det er også Kulturstyrelsen, der har udpeget bevaringsværdierne på Bellahøj, og dem skal arkitekterne holde sig inden for.

Vinderen findes i juni 2014
Der er nedsat et udvalg til at bedømme de forslag, der kommer ind fra arkitekterne. Bedømmelsesudvalget består af byggechefer, medlemmer af både organisations- og  afdelingsbestyrelser samt en række fagdommere, som er udpeget af Arkitektforeningen. Bedømmelsesudvalget finder en vinder inden udgangen af juni 2014.