Borgermøde om skybrudsplaner

 

 
Center for Park og Natur har sendt to skybrudsplaner i høring, som begge vedrører Brønshøj-Husum.Lokaludvalget afholder derfor et skybrudsinformationsmøde i Pilegårdens Café Glad d. 6.januar.
 

Skybrudsplaner                                                                                                                                                                                                                                                                                           To skybrudsplaner vedrører bydelen. Den ene skybrudsplan vedrører Brønshøj fra Åkandevej til Utterslev samt Tingbjerg. Den anden plan vedrører Husum. Årsagen til at der er to planer er, at København er inddelt i en række vandoplande, der er baseret på, hvordan vandet grundlæggende bevæger sig.

Skybrudskonkretiseringsplanerne kommer med forslag til, hvordan vi i tilfælde af skybrud får ledt vandet væk fra kloakker og kældre via en række forskellige anlæg på gadeniveau. Når de i alt syv skybrudsplaner, som dækker hele byen, har været i høring, skal den samlede plan for Københavns vandoplande brydes op i 40 delprojekter, og prioriteres i forhold til, hvor man får den største effekt. Detailprojekterne vil blive til genstand for borgerindragelse/høring i takt med, at de skal realiseres.

Høringsproces
I forbindelse med udarbejdelsen af de skybrudskonkretiseringsplaner som er i høring, har det været meningen at lokaludvalgene skulle inddrages undervejs af Center for Park og Natur (CPN). Det er dog ikke sket i Brønshøj-Husum, selvom bydelen fylder op mod 30% af det område som omhandles i planen ”Skybrudskonkretisering Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård.” I Bispebjerg blev afviklet et møde den 3. december. I forbindelse med den anden plan, som hedder ”Skybrudskonkretisering København Vest, har der i december været afholdt et formøde inden CPN’s planlagte borgermøde den 15. januar i Vanløse Kulturstation.

CPN’s borgermøde i Vanløse vil dog sandsynligvis være domineret af vanløseborgernes store engagement i Damhusengen og Harrestrup Å. Ti medlemmer af Lokaludvalgets Miljøudvalg og
Byudviklingsudvalg har derfor drøftet, hvorledes man bedst kan engagere borgerne i Brønshøj-Husum til i at forholde sig til de to skybrudskonkretiseringsplaner. Lokaludvalget har i samarbejde med
CPN besluttet at arrangere detet informationsmøde/borgermøde, hvor begge planer behandles.

Borgermøde 6. januar
Borgermødet afholdes i Kulturhuset Pilegården mandag den 6.januar fra kl. 19-21. Borgermødet vil bestå af dels indlæg fra Center for Park og Natur og herefter vil repræsentanter for Lokaludvalget komme med oplæg omkring hvordan man med bydelsplanprojektet ”Blå bånd i Brønshøj-Husum” ønsker at fremme borgerdrevet innovation i udformningen af et eller flere konkrete skybrudsanlæg. Endelig skal det på mødet gøres klart hvordan en køreplan for både de to sæt høringssvar ser ud, og i forhold til De blå bånd i Brønshøj-Husum.

Center for Park og Natur har givet tilsagn om at medvirke den 6. januar med de to projektledere fra de to vandoplande/ skybrudskonkretiseringsplaner, Jens T. Jensen og Peter Andreas Heiberg, samt med
områdechef Lykke Leonardsen, som vil fortælle om det politiske opdrag, skitsere den videre proces og svare på generelle spørgsmål.