Volvo eksperiment viser, hvordan bildesign taler til følelserne

 

Det første videnskabelige eksperiment af sin art har vist, at bildesign vækker følelser i mennesker. Eksperimentet, der blev udført af Volvo Car Group sammen med EEG specialisterne MyndPlay, testede deltagerne for at finde ud af, hvordan vores hjerne reagerer på bildesign, og hvilke følelser designæstetik vækker i os.

MOTOR: EEG registrerer hjernens elektriske aktivitet ved hovedbunden og måler de hjernebølger, der er et resultat af at neuroner arbejder synkront. Det er højden på bølgerne, der viser, hvor stor spændingen er (mikrovolt). Eksperimentet viste, at både mænd og kvinder reagerer følelsesmæssigt på en bils form, men mænd forekommer at være næsten genetisk  programmerede til at synes bedst om et ’slankt’ design med smukke linier. 

 Volvo – ”Emotion Of Design”

Eksperimentet blev udført, så det faldt sammen med introduktionen af Volvo Concept Coupé, den første fortolkning af Volvos nye designstrategi, der netop er rettet mod at give mærket et mere følelsesbetonet præg. Deltagerne blev udstyret med EEG måleudstyr, som målte hjernebølgeaktiviteten i den præfrontale cortex. Herefter skulle de bedømme en række billeder, hvor bl.a. indgik et af den nye Volvo Concept Coupé sammen med bildesign, opfattet som ”ringe” og ”gammeldags”, billeder af glade/grædende spædbørn samt mænd og kvinder, der betragtes som værende smukke.

Eksperiment-1

Thomas Ingenlath, Senior Vice President Design hos Volvo Cars, sagde: – Denne undersøgelse beviser omsider det, vi hele tiden har haft mistanke om. Et smukt bildesign kan fremkalde følelsesmæssige reaktioner, der strækker sig fra en positiv sindsstemning til fornemmelsen af at være magtfuld.

          Mænd blev mere følelsesmæssigt påvirkede, når de så på billeder af et smukt bildesign, end når de så på billeder af et grædende barn

          Intensiteten af de følelser, kvinder viste, når de så billedet af et grædende barn, var næsten dobbelt så høj som hos de mandlige deltagere

          74 % af mændene erklærede, at flot design fik dem til at føle sig positive

          Blot 33 % af kvinderne vurderede billeder af bildesign højere end et billede af en attraktiv mand

          60 % af mændene udtalte, at det at køre en smuk bil gav dem en følelse af selvtillid og magt

Dr. David Lewis, der er førende inden for neurovidenskab, forbrug og kommunikation i Storbritannien, sagde: – Når man værdsætter et æstetisk design, har man en oplevelse, der kombinerer forståelse og følelser. Disse er så tæt forbundne, at det er umuligt at skille dem ad. En æstetisk oplevelse involverer sanseligt behag, meningsfyldt fortolkning og følelsesmæssigt engagement.

 

OnePoll – ”Survey of 2000 respondents”

En parallel undersøgelse, gennemført af OnePoll afslørede, at 43 % af mænd sagde, at de fandt, at en bils form og design var det, der appellerede mest til dem, og at det rangerede over interiør, tilbehør, hjul og motor. Bilens front var den mest tiltrækkende detalje for mænd, i modsætning til kvinder, hvor det var bilens bagende, der scorede højest.

 

Det eneste billede, der udløste samme følelse hos både mænd og kvinder, var billedet af et grædende barn. Begge gav udtryk for de mest intense følelser og den højeste negative score af alle billeder. Kvinder reagerede følelsesmæssigt stærkest på billedet af det grædende barn, mens mænd gav udtryk for flere følelser, når de så på billeder af smukke bildesign, end når de så på billedet af det grædende barn.

 

Læs mere om eksperimenterne på: http://www.onepoll.com/ og http://www.emotionofdesign.com/