Babyer synger i Bellahøj Kirke ..

Babysalmesang i Viborg Domkirke - SognegŒrd 
Der starter et nyt hold babysalmesang med Anete Riis fredag den 4. september kl. 10.00 i Bellahøj kirke. – Babysalmesang er en stund på 45 minutter for din baby og dig som mor eller far, hvor I får mulighed for at synge, danse og lege sammen i kirkerummet, siger man fra kirken. – Det er et nærvær i glæde og musik, hvor din baby får stimuleret både høre-, føle-, balance og synssansen. Samtidig får mor/far ideer til at håndtere situationer i hverdagen, som ellers kan være svære. Man behøver ingen forkundskaber for at deltage i babymusik, men undervisningen er tilrettelagt således, at der er behov for en voksen pr. baby.
Efter undervisningen serverer kirken kaffe og te.
Tilmelding på www.bellahoej-utterslevsogn.dk og betaling for 10 gange (250 kr.) på kirkens kontor.