Babysalmesang i Husum Kirke starter i midten af september

babysalmesangslide 
Babysalmesang i Husum Kirke er et musikalsk tilbud til mor/far og barn i alderen 0-12 måneder, hvor børnene stimuleres gennem sang, musik og bevægelse. Både forældre og børn får mulighed for at blive fortrolige med salmer, sange, en lille babybøn og Fadervor, som kan anvendes ved sengetid, eller når man har lyst.
Kirsten Thorup, som er organist og musikpædagog ved kirken, er den gennemgående underviser. Desuden medvirker præsterne Iben Hornshøj Sørensen og Bettina Birk Jensen. I forløbet inddrages 
kirkerummet og døbefonten for derigennem bl.a. at lære noget om gudstjenestens ritualer.
Babysalmesang begynder torsdag den 17. september kl. 10, og slutter torsdag den 26. november med en gudstjeneste for de allermindste. Ved denne gudstjeneste kan deltagerne invitere deres familie med. Der er ferie i uge 42.
Efter hver Babysalmesang hygger deltagerne sig sammen med kaffe/te og frisk frugt, og her deltager organist og præst også.
 
Det er gratis at deltage. Tilmelding hos info- og koordinations-medarbejder Espen Bock tlf: 2442 0399 eller e-mail: info.husumkirker@gmail.com