Beboerne i Skolevangen og Husumgård har lukket deres affaldsskakter

– og det er godt for både miljøet og pengepungen

I boligselskabet fsb’s boligafdelinger Skolevangen og Husumgård i Brønshøj har beboerne valgt at lukke deres affaldsskakter. I den anledning tilbyder fsb beboerne i afdelingerne en sorteringspose, der både kan skabe opmærksomhed om god sortering af affald og bidrage til at gøre det lidt enklere for beboerne i dagligdagen.

– Bedre sortering af affald er et af de steder, hvor vi som beboere helt konkret kan være med til at passe på huslejen, så den kan holdes nede. Derfor håber jeg, at sorteringsposerne kan bidrage til at få de gode vaner ind i hverdagen, siger formand for fsb, Steen Søndergaard Thomsen.

Erfaringerne viser, at affaldet bliver dårligere sorteret i afdelinger med skakter, simpelthen fordi det er lettere at smide affald i skakten end at bære det ned i gården.

Passer på huslejen
Bedre sortering af affald kan påvirke huslejen, fordi restaffald, der ikke er sorteret, er meget dyrere at komme af med end sorteret affald. Lukning af skakter kræver i forvejen, at mange beboere ændrer vaner, og derfor er det en god anledning til at sætte fokus på bedre sortering.

– Efterhånden er der jo nærmest ingenting, der må komme i skakten, måske lige bortset fra et stykke tyggegummi, siger Steen Søndergaard Thomsen, (billedet), – for når bioaffald, plast, metal, glas, pap og papir er sorteret fra, er der kun meget lidt tilbage.