Brønshøj Kirke søger flere frivillige

Brønshøj Kirke er afhængig af  frivillige hænder. Det siger Charlotte  Maria Rasmussen, der er kirke- og kulturmedarbejder. Her fortæller hun  om, hvordan man som frivillig kan  gøre en forskel.

Charlotte Maria Rasmussen søger flere frivillige

– De frivillige er en af kirkens hjørnestene. Deres engagement og arbejdskraft er uvurderlig, og kirken vil ikke være ikke den samme uden. Hvad får man ud af at være frivillig i Brønshøj Kirke.

Det siger Charlotte Maria Rasmussen, kirke- og kulturmedarbejder, der lige nu søger flere frivillige til Brønshøj Kirke.

– Som frivillig får man mulighed for at gøre et meningsfyldt stykke arbejde til glæde for både én selv og andre. Man bliver en del af et netværk, man får mulighed for nye sociale relationer og hyggeligt samvær. Og så har man mulighed for at være en af kirkens levende stene og dermed bygge kirken op indefra igen og igen, fortsætter Charlotte Maria Rasmussen.

Hvad er det for et fælleskab, man bliver en del af?
Brønshøj Kirke og Brønshøj er som en lille landsby i storbyen. Et sted, hvor alle kender alle. Kirken har altid været samlingssted for bydelens beboere i livets mange højtidsstunder og er ligeledes en del af bydelens kultur- og skoleliv.
Kirken har mange små fællesskaber for de frivillige. Der er selvfølgelig den årlige sommerfest i Præstegårdshaven, som slet ikke kunne lade sig gøre uden de frivillige. Så er der ældremøderne og foredragsaftenerne, hvor man mødes et par gange om måneden over en kop kaffe.
Der er kirkesalonerne, hvor der tænkes store tanker, og samtalen får frit løb. Der er kirkevagterne, som dagligt holder kirken åben for besøgende samt ikke mindst de frivillige kordegne, som hjælper til ved gudstjenesterne. Alle disse små fællesskaber er alle en del af det store frivillige fællesskab i Brønshøj Kirke.

Hvor mange timer skal man bruge som frivillig?
Det er helt op til en selv. Det er jo frivilligt arbejde. Har man i en periode lyst til at lægge mange timer, for eksempel før, under og efter sommerfesten, er der mulighed for det. Har man mere lyst og mulighed for at give en hånd i ny og næ, er der altid brug for hjælp med kaffebrygning og kagebagning eller måske hjælp med servering til kirkesalonerne i vinterhalvåret.

Som kirkevagt eller frivillig degn har man typisk én-to vagter om måneden. Men der er altid mulighed for at justere efter behov.

Én ting er sikkert – man kommer til at gøre en forskel og man bliver del af et hyggeligt og meningsfyldt fællesskab.

Man kan kontakte Charlotte på cmr@bronshojkirke.dk, hvis man vil vide mere.