Brønshøj positiv overfor muligt salg af anparter til tredjemand

Den nye investor Carsten Salomonsson, som er interesseret i at overtage majoriteten af anparterne i Brønshøj Boldklub er kommet tættere på målet.

Det har ikke skortet på informationer til denne ekstraordinære generalforsamling, og derfor var de fremmødte medlemmer heller ikke i tvivl om, hvordan de ville stemme. (Foto: Christian Haslund)

Brønshøj Boldklubs bestyrelse havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling torsdag aften. Her skulle der stemmes om to ting, fortæller formand Jan Juul Jørgensen til klubbens hjemmeside.

Den første var et forslag om ændring af vedtægterne, hvor der skulle stemmes for eller imod, at følgende afsnit udgik: ”Klubben skal til enhver tid eje mindst 51 % af A-anparterne i Brønshøj Boldklub ApS”.

Fordi det var en vedtægtsændring krævede det 2/3-flertal. Og her var der stor tillid til Carsten Salomonsson, da ca. 82 pct. stemte for forslaget.

Efterfølgende skulle der stemmes om følgende forslag: ”Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhandle og eventuelt beslutte salg af Brønshøj Boldklubs A-anparter til tredjemand, Carsten Salomonsson”.

Også her var ja-stemmerne i flertal, da ca. 95 pct. stemte for dette forslag.

Det skal dog gøres klart, at et salg endnu ikke er på plads, men at der nu er givet bemyndigelse til bestyrelsen til at forhandle med Carsten Salomonsson, slutter Jan Juul.

2700-netavisen følger naturligvis op på tingene !