Få gratis vejledning til private fællesveje

Nu har du muligheden for at få svar på dine spørgsmål om, hvad du skal og kan gøre som grundejer på en privat fællesvej – og hvad kommunen tager sig af. ’Vejledning om private fællesveje’ giver svar på ofte stillede spørgsmål og kommer med inspiration til projekter, som grundejere kan sætte i gang. Vejledningen samler erfaringer fra lokale grundejerfællesskaber, der har kendskab til konkrete sager og udfordringer som grundejere på private fællesveje kan stå overfor.

’Vejledning om private fællesveje’ kan hentes eller læses online på http://ipaper.ipapercms.dk/KoebenhavnsKommune/OKF/Vejledningprivatefaellesveje/

Vejledningen findes også i en trykt udgave, som bydelens grundejerforeninger vil få tilsendt i løbet af oktober. Til Lokaludvalgets Høstfest i Husum Bypark lørdag den 3. oktober, vil det også være muligt at få fat på et eksemplar.

Vejledningen kan blandt andet give svar på spørgsmål om:

  • forpligtelser for grundejere på private fællesveje,
  • fordelene ved at have et vejlav eller grundejerfællesskab,
  • hvordan man starter et vejlav eller grundejerfællesskab,
  • vedtægter, økonomi og tinglysninger,
  • hvordan vejen skal vedligeholdes,
  • hvordan man kan lave ændringer på vejen,
  • trafik og parkering,
  • grønnere vej og klimatilpasning,
  • rekreative oplevelser og fællesskaber.

Vejledningen er blevet til i et samarbejde mellem otte af kommunens lokaludvalg samt kommunens Teknik- og Miljøforvaltning.

Link

Vejledning til private fællesveje