Forårets Sporvognsserie i 2700-netavisen 9

Allerede året efter Københavns Kommunes overtagelse af sporvejene fik man bygget de første 25 nye 
vogne på vognfabrikken Scandia i Randers.  

2015-04-13-A
 

Sporvejshistorisk Selskab, der blev stiftet i februar 1965 besluttede allerede det år at overtage en række 
vogne fra Københavns Sporveje. Nummer 327 blev overtaget i september 1965. 
Vognen kørte igennem årene på forskellige linjer. Herunder ses den på linje 11 på Mozarts Plads.

2015-04-13-B

 

Det blev også til nogle år på linje 8. Her ses vognen i Sundby Remise sammen med en af Sporvejenes nye 
”fremtidsbusser”, der overtog kørslen på linje 8 fra 1. maj 1965. 

2015-04-13-C

Efter at have været på Sporvejsmuseet i mere end 4 årtier trængte vognen til en større istandsættelse.  
Det skete hos sporvejene i den tyske by Gera i årene 2011 til 2012. 
A. P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC‐KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMÅL bevilligede 
1.270.000 DKK til formålet. 

                          2015-04-13-D

                     Vognen kom tilbage til museet i november 2012 og blev sat i drift i sommeren 2013.