Hærværk i Tingbjerg Sportshal

 

Kære Foreninger

Skolen har d.d. oplyst, at der pga. hærværk i sportshallen
er lukket for udlån med øjeblikkelig virkning.

Loftspladerne har løsnet sig og der er overhængende fare for, at de styrter ned.

Skolen forventer at hallen kan tages i brug fra på onsdag den 3. december 2014. men skulle
det vise sig at blive før, vil I straks blive underrrettet.