ingen juletræ

Lars Hornum, der har stået for juletræet på Brønshøj Torv de seneste år, har forsøgt at finde afløsning for denne opgave. Det er ikke lykkedes og som det ser ud lige nu, kommer der ikke noget juletræ på Brønshøj Torv i 2019. Det synes jeg vil være ærgerligt for bydelen.
Jeg tænker, at det måske vil være muligt at finde nogen, der har kræfter til at løfte opgaven hvis situationen bliver almindelig kendt. Det er her I kommer ind i billedet.
Jeg har vedhæftet den seneste mail-korrespondace mellem Lars og Lokaludvalget, med tilladelse, naturligvis.
Lars har også ladet mig det forstå, at han gerne vil give en hjælpende hånd men ikke stå for det alene.
I er velkomne til at kontakte ham på tlf 2032 3731 eller på mailadressen, som fremgår af mail-korrespondancen.

 

Kære Marie,

 

Tak for tilsendte reminder. Desværre er der ingen der ønsker at overtage juletræet.

Jeg har igennem de seneste 3 måneder forsøgt at finde nogle, der vil overtage og har samtidig, som du ved, fået skilt juletræ og event så der bliver 2 adskilte begivenheder, men trods dette er der ingen der vil påtage sig opgaven.

Derfor lukker og slukker jeg nu Juletræs fonden og fondens Facebook profil, men tak for det gode samarbejde, jeg har altid modtaget stor hjælp fra dig og dine kolleger.

 

Med venlig hilsen

 

Lars Hornum

 

 

Fra: Marie Holm-Andersen <CK23@kk.dk> 
Sendt: 28. marts 2019 14:31
Til: Lars Hornum <larshornum@youmail.dk>
Emne: Juletræ på Brønshøj Torv i 2019?

 

Kære Lars

Er du kommet nærmere en afklaring om du ønsker at søge støtte til opsætning af juletræ på Brønshøj Torv i år?

Lokaludvalgets forretningsudvalg har spurgt til planerne for et juletræ på torvet og har bedt mig gøre opmærksom på, at der nu ’kun’ er 180.000 kr. tilbage i Bydelspuljen, hvorfor det måske vil være en god idé at sende ansøgning til næste frist, den 23. april.

 

Med venlig hilsen

Marie Holm-Andersen
Pulje- og projektmedarbejder
Sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Økonomiforvaltningen

Direkte 3881 1049
Mobil 2499 0213
Web www.2700lokaludvalg.dk