Kom til middag og debat om Københavns fremtid på torsdag

Kom til “Middag Med Mening” i Det Økologiske Folkekøkken i EnergiCenter

Voldparken, hvor københavnerne inviteres til at deltage i snakken om byens

fremtid på en helt ny måde.

Københavnerne bor og lever i København og er derfor eksperter i byens liv. Københavns

Kommune vil derfor gerne have københavnernes bidrag til Københavns nye vision, som er

sendt i høring fra den 24. september til den 20. november.

Med kampagnen ’københavnersnak’ vil Københavns Kommune gribe høringsperioden an på

en ny måde, så der åbnes maksimalt op for input – og så dialogen tages, der hvor

københavnerne opholder sig til dagligt. Som en del af kampagnen sættes der derfor fokus på

byens udvikling gennem i alt 10 festlige arrangementer rundt om i København og en

engageret samtale på sociale medier.

– København er en vidunderlig by, og det skyldes bl.a. de mange engagerede københavnere,

som løbende blander sig i byens udvikling. Derfor vil vi invitere alle københavnerne til en

snak om Københavns fremtid. Jeg håber, at så mange som muligt vil byde ind, siger

overborgmester Frank Jensen (S).

Det første arrangement finder sted torsdag den 4. oktober i Det Økologiske Folkekøkken i

EnergiCenter Voldparken i Brønshøj, hvor lokale københavnere kan debattere byens

udvikling i en uformel snak over bordene. Københavns Kommune deltager i samtalen og

tager centrale pointer med til det videre arbejde med Kommuneplanstrategi 2018 og

Kommuneplan 2019.

Der er mange dilemmaer at tage fat på, og der vil være materiale klar til inspiration for

deltagernes samtaler om byens udvikling.

Hvordan håndterer vi befolkningsvæksten i København på en måde, så folk med

almindelige indkomster ikke presses ud af byen, og der sikres boliger til alle?

Hvordan styrker vi de udsatte byområder, samtidig med at vi placerer billige almene

boliger andre steder i byen, så vi sikrer en blandet by?

Hvordan sikres en effektiv offentlig transport samtidig med, at der er plads til dem, der

har behov for bil?

Hvordan skaber vi fortsat plads til store og små virksomheder i København, samtidig

med at der skal findes plads til flere boliger og institutioner i byen?

Hvordan bevarer vi Københavns unikke karakter og nærhed til naturen samtidig med,

at der åbnes op for en fortætning og nybyggeri i byen?

    Hvordan fastholder vi gode rammer for københavnernes hverdagsliv samtidig med den

stigende turisme, som skaber vigtige jobs men også sætter pres på hverdagsbyen?

Arrangementet finder sted:

Torsdag den 4. oktober 2018 fra kl. 17.30 i Det Økologiske Folkekøkken i EnergiCenter

Voldparken, Kobbelvænget 65 i Brønshøj.

Der købes spisebilletter ved døren. Man er velkommen til at deltage i middagen uden at

deltage i københavnersnakken – ligesom man kan deltage i snakken uden at spise med.

Københavns Kommune byder på kaffe og te til alle.

Alle københavnere opfordres til at deltage i debatten om Københavns fremtid på sociale

medier med hashtagget #københavnersnak. Man kan læse mere om Kommuneplanstrategi

2018 – Verdensby med ansvar og dialogkampagnen på www.kk.dk/kobenhavnersnak.

Der er desuden mulighed for at skrive høringssvar på www.blivhørt.dk.

Fakta

Visionen for København udarbejdes i den såkaldte kommuneplanstrategi, som

udstikker de overordnede retningslinjer for Københavns udvikling. En sådan

planstrategi skal vedtages hvert 4. år ifølge planloven.

”Verdensby med ansvar – Forslag til Kommuneplanstrategi 2018” udgør det

forudgående visionsarbejde for den kommende Kommuneplan 2019. Arbejdet med

Kommuneplan 2019 tager afsæt i Kommuneplanstrategien.

”Verdensby med ansvar – Forslag til Kommuneplanstrategi 2018” indeholder en

vision for København, seks dilemmaer, udpegning af Københavns styrker og

svagheder samt en række fakta om byens udvikling.

Københavns Kommune samler op på de ideer, holdninger og viden som

københavnerne har bragt på banen i løbet af høringsperioden. Dette bruges til at

kvalificere det udarbejdede ”Verdensby med ansvar – Forslag til

Kommuneplanstrategi 2018” før den endelige planstrategi vedtages i

Borgerrepræsentationen og i det videre arbejde med udarbejdelsen af Kommuneplan

2019.