Lokalmiljøet får mere indflydelse på Københavns udvikling

Lokalmiljøet får mere indflydelse på Københavns udvikling 
Københavns Kommune indfører en ny proces for behandling af lokalplaner, så ideer fra lokalmiljøet og input fra fx miljømyndigheder kommer på banen helt fra start. 

København bliver 1000 tilflyttere rigere om måneden, og det stiller voksende krav om nye, bæredygtige boliger og bedre infrastruktur. Blandt andet derfor har Københavns Kommune kigget processen for behandling af lokalplaner efter i sømmene for at se, om der var plads til forbedringer. 

Det har bl.a. medvirket, at lokaludvalgene og de øvrige relevante myndigheder fremover vil blive inviteret til at komme med input, allerede når Teknik- og Miljøforvaltningen ved, at der skal laves en ny lokalplan. På den måde kan de lokale ønsker og tanker blive tænkt ind fra start i stedet for først at komme på banen, når processen er i gang. I dag bliver lokaludvalgene typisk først inddraget, når der ligger en godkendt startredegørelse på bordet. 

Teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell (EL), er overbevist om, at de nye tiltag vil give en mere smidig proces og ultimativt bedre byudvikling: 

”Flere lokaludvalg har givet udtryk for, at planerne allerede virker meget fastlåste, når de bliver inddraget efter startredegørelsen. Det er på ingen måde meningen, for jo tidligere, vi kan få inddraget de lokale synspunkter, desto bedre kan vi i fællesskab udvikle byen, så vi tilgodeser både borgernes og bygherrernes behov. Jeg tror, at det kan spare nogle knaster senere i forløbet, hvis vi får de gode ideer og input på bordet fra start, når vi begynder at forme et byggeprojekt.”

Tidlig inddragelse af lokaludvalg bliver allerede brugt med stor succes i forbindelse med anlægsprojekter, og håbet er, at det også vil blive en bedre og mere gnidningsfri lokalplanproces. 

Helt konkret vil den indledende inddragelse erstatte den formelle skriftlige høring, der i dag foretages i den interne høring efter startredegørelsen. Der vil fortsat være offentlig høring inden lokalplanen behandles endeligt, hvor lokaludvalg og borgere kan afgive skriftlige høringssvar.

Målet er også at gøre det nemmere for bygherrerne at få lavet og tilpasset en lokalplan, uden at det går udover københavnernes mulighed for at blive hørt og få indflydelse. Det betyder blandt andet, at opstartsfasen med bygherren vil blive mere målrettet, og at der vil komme endnu højere grad af samarbejde mellem kommune, bygherre og de lokale aktører. 

Københavns Kommune indfører den nye proces 1. januar 2016. Den bliver dog allerede nu afprøvet på enkelte projekter.