Teknik- og Miljøforvaltningen - vedr. anlægsarbejdet på Frederikssundsvej

bus16 

Arbejdet med forbedring af forholdene for busser og cyklister bliver udført i flere etaper, og indtil nu har arbejdet foregået i og omkring det store kryds ved Bellahøjbadet. Nu rykker anlægsarbejderne hen på og omkring Brønshøj Torv og Husum Torv, og man kan følge med i udviklingen, om hvornår der bliver arbejdet i de enkelte lokalområder på www.kk.dk/frederikssundsvej. Anlægsarbejderne foregår som udgangspunkt i hverdage mellem kl. 7:00 – 18:00 og lørdage mellem kl. 8:00 og 17:00. Teknik- og Miljøforvaltningen sikrer, at man hele tiden kan komme frem og tilbage i begge retninger på Frederikssundsvej. Projektet løber til august 2016.

Fra 16/7 – 7/8 arbejder vi på og omkring Brønshøj Torv.

Det kan ikke undgås, at der under vil være perioder med støj, støv og et begrænset areal at færdes på. Vi vil gøre alt for at minimere generne.

Spørgsmål angående anlægsarbejdet
Kontakt: Center for Udførelse af Anlæg på telefon 33 66 33 66.

—————————–

Forklaring fra kommunen: 

Hvordan bliver Frederikssundsvej ?

Københavns Kommune er i gang med at sikre bedre forhold for busser og passagerer mellem Nørrebro Station og Ring 3, og skabe en bedre forbindelse for cyklisterne mellem Nørrebro Station og Mørkhøjvej.

Busforbedringerne består i at give busserne deres egen vognbane på dele af strækningen og sørge for at de kører først af sted, når der bliver grønt ved lyssignalerne. Det betyder, at passagererne på linje 5A og 350S kan komme lettere og hurtigere frem til de mange boligkvarterer og virksomheder langs ruten og ind til centrum af København via Nørrebro.

Busserne bliver således et attraktivt alternativ til de mange pendlere, der i dag kører i bil. Cykelstien bliver bredere på dele af Frederikssundsvej, så det bliver hurtigere og nemmere for cyklister at komme fra Mørkhøjvej og ind til byen og tilbage igen.