Områdefornyelse Husum afslutter med maner

10603928_10152205192536599_6429737988952866151_o
De sidste fem års hårde arbejde i styregruppen og på sekretariatet har båret frugt. Det viser det flotte resultat ved budgetforhandlingerne for kommunens Budget 2015, hvor der bevilliges over 40 mio. kr. til projekter, der vil komme Husum til gavn. 
Det drejer sig om letbane, fritidstilbud til børn, støtte til EnergiCenter Voldparken og en ny flot grøn forbindelse for bløde trafikanter.

Husum får Den Grønne Forbindelse
Borgerrepræsentationen bevilliger 25 mio. kr. til Husumforbindelsen. Projektet indebærer bl.a. en cykelbro over Vestvolden og små byrum langs cykelforbindelsen, der vil strække sig fra Tingbjerg forbi EnergiCenter Voldparken ned til Husumparken og videre til Åvendingen.

Husumforbindelses ruten
Områdefornyelsens projekt ‘Den Grønne Forbindelse’ er indarbejdet i Husumforbindelsen, der skal skabe bedre sammenhæng i Husum og Tingbjerg og binde bydelene bedre sammen med resten af byen.

Driftsmidler til EnergiCenter Voldparken
En anden god nyhed er, at EnergiCenter Voldparken har fået 2,6 mio. kr. årligt de næste fire år, hvilket betyder at Husums aktivitetshus nu er ved at blive permanent, og der kan planlægges for fremtiden. 

10492143_10152053042206599_1632938272360127463_n
En meget glædelig beslutning, som i høj grad vil være med til at løfte Husum i de kommende år.

Letbane til Husum og Tingbjerg
Der er afsat 6 mio. kr. til det videre forberedende arbejde i forhold til en kommende letbane på Frederikssundsvej. 
Analysegrundlaget skal blandt andet tage udgangspunkt i, at udredningen udarbejdes i samarbejde med lokale parter, at letbanen bedst muligt skal understøtte en revitalisering af Tingbjerg-Husum og at letbanen samlet set skal skabe et grønt udtryk på Frederikssundsvej.

FerieCamp og Udvidet Åbningstid fortsætter
Både FerieCamps aktiviteter i skoleferierne og initiativet med åbningstider af fritidsfaciliteter på skæve tidspunkter har været populært i Husum. 
Begge indsatser udløber ved årets udgang men er nu forlænget yderligere 4 år, hvilket vil have stor betydning for arbejdet med børn og unge i Husum, og komme mange børn og unge til gavn.

Samarbejdsaftale om Husum-Tingbjerg
For nylig indgik politikerne på Rådhuset en samarbejdsaftale med den almene boligsektor om at udarbejde en masterplan for udviklingen af Husum-Tingbjerg. 
Det handler bl.a. om, hvordan man kan løfte området trafikalt og om beboernes brug af bydelen. Timingen af denne aftale er god, da områdefornyelsen afsluttes i foråret 2015, og nu kan kommunen og de almene selskaber sammen sikre at den positive udvikling Husum fortsætter.