Så kom dagen - KÆMPE TILLYKKE Brønshøj Boldklub med de 100 år !

Det er den største dag i Brønshøj Boldklubs historie, når man på i dag kan fejre 100 års fødselsdag. Det sker med forskellige festlige indslag i løbet af dagen samt en stor reception i klubbens lokaler mellem kl. 14-18. Ingen fodboldkender med respekt for sig selv er i tvivl om, hvem “hvepsene” er i daglig tale. Alle kender de sortgule – og man må virkelig løfte på hatten, når man hører hvilke smukke skudsmål man giver BB over hele landet.

                             

Det hele begyndte, da 4-5 drenge i 16-18 årsalderen trillede fodbold på markerne ved Håbets Allé lige ved Brønshøj Torv, der dengang hed Brønshøj Tivoli. De friske unge drenge måtte have lidt bistand og kontaktede den et par år ældre Julian Suhr. På hans værelse blev beslutningen om at stifte Brønshøj Boldklub taget og fejret ved at dele en flaske vin og fem pund gråpærer. Den stiftende generalforsamling var den 15.maj 1919 i Brønshøj Tivoli.

Stiftelsen

Vi har lånt en lille kort gennemgang af BB’s historie fra klubbens hjemmeside.

                      A-række 1943-44

Holdet, der i 1943-44 vandt A-rækken og gennem tre kvalifikationskampe sikrede BB’s første deltagelse i Danmarksturneringen, hvor klubben har været lige siden.

I Brønshøj Tivoli på Brønshøj Torv – der hvor NORDEA og SUPERBRUGSEN ligger i dag – holdt BRØNSHØJ BOLDKLUB stiftende generalforsamling den 15. maj 1919. Julian Suhr blev valgt som klubbens første formand. Som både næstformand og sekretær blev Svend V. Olsen valgt.

Der var 5 stiftere, og den længstlevende af disse – Svend V. Olsen – døde i april 1996 i en alder af 96 år.

BB’s klubhuse fra kommunens kloakrør i 1919 til moderne faciliteter i 2009
Inden 1922 – hvor klubben blev optaget i Københavns Boldspil-Union (K.B.U.) – var der tale om deltagelse i lokale turneringer under organisationen Nørrebro Fodbold-Union.

I 1922 debuterede BRØNSHØJ BOLDKLUB i K.B.U.’s C-række. I de efterfølgende år blev flere klubber optaget i – eller rettere sagt fusioneret med BB. Det drejede sig om Enigheden (1923), Præstevangens Boldklub (1927) og Nørrebroklubben Bella (1931). Disse fusioner bragte ikke kun gode spillere til klubben men i høj grad også fremragende ledere, hvis store indsats gjorde, at klubben gennem de næste år fik forbedrede vilkår.

                                                 Kamp i Tingbjerg Idrætspark

                                                              Kamp i Tingbjerg Idrætspark

Fra at have en knoldet bane på hjørnet af Husumvej og Slotsherrensvej i 1919 med omklædning i nogle af kommunens glemte kloakrør var det ren luksus i 1932 at få lov til at spille bod på et opfyldt moseareal ved Rådvadsvej. På dette område opførte klubbens medlemmer et 72 m2 “stort” klubhus, hvis indvielse fandt sted den 6. august 1933.

Dette hus – der blev både udvidet og ombygget 1955 og i 1964 – var vort domicil indtil vi på opfordring fra Københavns Idrætsanlæg flyttede til Tingbjerg i 1977. I 1973 fusionerede vi med Tingbjerg Idrætsforening, som allerede havde til huse på Tingbjerg. Som et resultat af denne fusion fik vi Københavns største ungdomsafdeling.

Fra 1973 til 1977 var klubben delt – forstået på den måde at ungdomsafdelingen gradvis flyttede ud til området på Tingbjerg, mens seniorerne holdt til på Rådvadsvej indtil 1977. Så måtte de sidste flytte, og for nogle af “de gamle” var det med vemod. En enkelt tog endda sin knage med.

Den 1. marts 1998 rykkede klubben endnu en gang teltpælene op – og det var uden vemod, idet et nyt moderne klubhus på 1.134 m2 til kr. 13 millioner i centrum af Tingbjerg Idrætspark med glæde og stolthed blev indtaget af den hastigt voksende “hvepsefamilie”.

Tingbjerg Idrætspark

Tingbjerg Idrætspark anno 2012

Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen indviede klubhuset d. 20. marts 1998 og samme dynamiske og fodboldentusiastiske overborgmester indviede også vor flotte overdækkede siddetribune, som blev taget i brug søndag d. 15. juni 2003. Jens Kramer Mikkelsen var primus motor i opførelsen af tribunen, og hans aflevering fra den samlede Borgerrepræsentation var helt sikkert årets bedste aflevering i Tingbjerg Idrætspark.

BRØNSHØJ BOLDKLUB’s formænd 1919-2014

Julian Suhr 1919-20
Svend V. Olsen 1920
Alfred Kristjansen 1920-27
Svend Aage Mortensen 1927-37
Svend Hartmann 1937-39
Gunnar From 1939-40
Svend Hartmann 1940-44
Egon Mortensen 1944-53
Erik Rasmussen 1953-65
Henrik Jespersen 1965-80
Finn Ryberg 1980-2014
Jan Juul Jørgensen 2014 –

 

Jubilæumsbogen

Jubilæum
Jubilæumsbogen

 

Jubilæumsbogen ”Brønshøj Boldklub 100 år – 1919-2019” bliver præsenteret på onsdag den 15. maj – jubilæumsdagen. Stor tak til de mange hvepse, der har bidraget  økonomisk til bogen. De kan afhente deres gratis eksemplar af den flotte bog i forbindelse med receptionen i klubhuset. Andre hvepse, der vil sikre sig et eksemplar, kan købe den for 200 kr. Eller man kan købe den i boghandlen Dahls Bøger på Hulgårdsvej 1.

Til de kommende hjemmekampe bliver jubilæumsbogen solgt på stadion eller i klubhuset.