Snart er lægevagten en saga blot i Region Hovedstaden

blandet lort fra april m.m 137–  Det virker uigennemtænkt og er stærkt bekymrende, siger doktor Per Friedlænder, Brønshøj.
 
Fra den 1. januar forsvinder lægevagten, som vi kender den i dag, hvor det er en praktiserende læge, der tager imod opkaldene fra syge borgere. Det besluttede Region Hovedstaden tidligere i år. Så efter den dato vil borgerne i Region Hovedstaden i stedet få en sygeplejerske i røret. 
Beslutningen blev taget uden nogen former for faglig eller økonomisk analyse, og uden at skele til de gode erfaringer, der eksisterer i Region Midtjylland, hvor de praktiserende læger er indgangen til sundhedsvæsenet hele døgnet.
Region Hovedstaden gør med beslutningen deres sygeplejeske betjente akuttelefon 1813 til den eneste indgang til akut behandling, selv om erfaringer fra udlandet viser, at sygeplejersker henviser flere patienter videre til de dyrere akutmodtagelser end læger gør. Et af regionens oprindelige mål med at oprette akuttelefonen 1813 – som et tilbud ved siden af lægevagten – var at reducere ventetiden på akutmodtagelserne, hvilket bestemt ikke er sket. Tværtimod har man lige besluttet at skulle bruge yderligere 25 millioner kroner til at ansætte flere speciallæger på akutmodtagelserne pga. enormt lange ventetider. Akuttelefonen har i øvrigt heller ikke medført færre henvendelser til Lægevagten. 
Praktiserende læger skal henvise
– Sundhedsstyrelsen har besluttet, at al henvisning til akutmodtagelserne skal være visiteret, dvs. at man ikke længere skal kunne gå direkte ind fra gaden, men først telefonisk have fået vurderet, om det er noget, der skal behandles her og nu, eller kan vente til egen læge næste dag, siger formand for lægelauget i Brønshøj-Husum,  doktor Per Friedlænder.
– Det har man i det meste af landet løst ved, at det er lægevagten, der visiterer – altså en erfaren læge – mens man i Region Hovedstaden nu har valgt at lade akuttelefonen 1813 tage sig af denne svære opgave. Det er en meget besynderlig beslutning, som ikke har nogen faglig baggrund. 
Et af argumenterne har været, at det er sygeplejersker andre steder, der tager telefonen hos egen læge. Men her er der tale om en sygeplejerske, der kender patienterne, og som har hurtigt adgang til patienternes journal, og hvor egen læge er lige ved siden af, siger Per Friedlænder. 
Praktiserende læger er selvklart ikke uddannet til at behandle akut livstruende sygdomme. Det er det, man har sygehusene til. Politikerne påpeger, at der andre steder i landet er sådanne sygeplejebetjente akutklinikker, men den helt afgørende forskel er, at de alle sammen er lægevisiterede.
Virker uigennemtænkt
– De politikere i Region Hovedstaden, der har stemt for at afskaffe lægevagten, har meget svært ved at argumentere for den faglige baggrund for beslutningen, og da de har også vidt forskellige argumenter for den, virker det uigennemtænkt og er stærkt bekymrende, når man tænker på, hvor vigtig en funktion, vagtarbejdet har, især for de mange børnefamilier, slutter Per Friedlænder. 
For borgerne må det give en utryghed for, hvad der venter dem den 1. januar, når regionen sammen med sygeplejersker skal stå for lægevagten året rundt.