2014 bliver et spændende år for Boldklubben Fix

Fix 2013

     Fix førstehold før efteråret 2013 – der venter en kæmpe opgave, hvis holdet skal overleve i Serie 1. 

2700 Brønshøjs største fodboldklub er yderst overraskende for mange – Boldklubben Fix på hjørnet af Mosesvinget og Brønshøj Kirkevej. Man har ganske enkelt flere medlemmer end de andre klubber i området. Det skyldes blandt andet en stor og velfungerende ungdomsafdeling. Men rent fodboldmæssigt går klubben en ben hård tid i møde, eftersom man ligger isoleret i bunden af den københavnske Serie 1 efter første halvsæson. Til gengæld kan Fix fejre en flot 90 års fødselsdag senere på året, hvilket bliver højdepunktet i 2014. Et nyt klubhus står også klar til officiel indvielse indenfor de næste måneder, så der foregår virkelig noget i den lille/store klub. Også på damesiden !
 
Vi har stillet formanden for de rødblusede 11 skarpe skud, som han velvilligt har besvaret.
 
sune Sune Blom
 
Vi er kommet ind i 2014, og kigger man på stillingen i Serie 1, så ser det ikke så godt ud for Fix.
Hvad har I tænkt jer at gøre, for at forbedre placeringen ?
 
Vi må konstatere, at resultaterne på banen ikke har været gode nok gennem længere tid for klubbens 1.senior. Nu er der kommet en ny træner til, og forhåbentlig kan det vende tingene på hovedet og skabe lidt tro på tingene igen. Herudover handler det primært om at arbejde hårdt til træning og i hver af forårets kampe. Hvis holdet kan komme ind i en god stime, så kan placeringen i tabellen forhåbentlig forbedres.
 
Det sidste års tid har der været et par trænerskift i forbindelse med førsteholdet. Har I løst det problem nu, og regner I med, at der er ro på det område ?
 
I efteråret har vores seniorformand, Anders kold Kristensen, haft ansvaret for klubbens 1.senior. Det skyldes, at klubben i sommers ikke mente, at der var tid til at finde en ordentlig løsning på trænerposten (pga. den korte sommerpause).
 
Fix træner Martin Steiner
 
I stedet har vi brugt tiden på at finde den profil, der forhåbentlig kan føre vores 1.senior videre de kommende år. Vi har fra 1. januar indgået en aftale med Martin Steiner, der senest har været træner i BK Viktoria, og vi håber naturligvis på et godt og langt samarbejde. Indtil videre har vi lavet en kort aftale frem til sommer, hvorefter vi sammen evaluerer og forhåbentlig forlænger samarbejdet.
 
Fix runder et ualmindelig skarpt hjørne i 2014 – 90 år ! 
Hvordan vil I markere denne imponerende fødselsdag, og er det noget, I har påbegyndt forberedelserne til ?
 
I øjeblikket fylder vores klubhusbyggeri forsat en stor del af bestyrelsens arbejdsopgaver. Derfor er der endnu ikke noget konkret på bordet omkring vores jubilæum. Vi skal dog uden tvivl markere lejligheden, og forhåbentlig kan vi snart melde ud omkring dette.
 
Jeres klubhus er så småt ved at stå færdigt. Opfylder det på alle punkter de ønsker, I har haft i den forbindelse?
 
I november 2013 fik klubben overdraget de nye bygninger fra entreprenøren. Siden da har arbejdet med at færdiggøre klubhuset været i fuld gang, og vi nærmer os snart en officiel indvielse.
 
fix klubhus Det nye klubhus på Brønshøj Kirkevej
 
Når endelig projektet står færdigt, råder klubben over et moderne klubhus med alle de faciliteter, der hører sig til. Medlemmerne i Boldklubben FIX har gennem mange år været vant til yderst beskedne vilkår, og det nye klubhus bliver en klar opgradering.
 
Der har været lidt fnidder omkring etablering af en kunstgræsbane på jeres anlæg. Er det blevet løst – og er i kommet nærmere projektet ?
 
Kunstgræsprojektet lever forsat i bedste velgående. Vi vidste fra starten af hele processen, at der ville gå lang tid, inden et sådan projekt kunne realiseres. Heldigvis oplever vi stor opbakning fra vores kommunale politikere og jeg tror stadigvæk på, at vi en dag kan tilbyde omegnens mange idrætsudøvere bedre baneforhold.
I forhold til den debat der har været omkring anlæggelsen af en kunstbane i Pilesvinget, så er det naturligt, at de nærmeste beboere engagerer sig. Desværre er der undervejs blevet spredt en del ukorrekte oplysninger om projektet, hvilket har medført en større bekymring end nødvendigt. Som fodboldforening er det vores opgave at belyse de klare mangler, som vores idrætsanlæg har i dag. Herefter er det så op til forvaltningen at vurdere hvorledes, disse kan forbedres under et naturligt hensynstagen til naboer og natur.
 
Hvordan har I det med at være den største klub i lokalområdet ?
 
Det er med meget stor glæde, at vi i Boldklubben FIX kan smykke os med titlen “lokalområdets største klub”. I postnummer 2700 bor kommunens største koncentration af børn og unge, og vi er derfor meget tilfredse med vores bidrag til deres fritidsaktiviteter. Vi er særligt glade for, at vi i en periode med beskedne rammer forsat har kunne tiltrække medlemmer og glæder os til at byde endnu flere velkommen i fremtiden. Det er dog vigtigt at understrege, at kvaliteten i vores fritidstilbud forsat er første prioritet, og at de medlemmer der spiller i FIX oplever et højt niveau i træningen og de sociale arrangementer klubben afholder. 
 
Jeres dameafdeling har også fået ny træner for førsteholdet ?
 
På dameområdet sker der virkelig meget i øjeblikket. Vi har ansat vores tidl. 1.seniortræner, Anders Kold Kristensen, til at varetage ansvaret for vores dameseniorer, og onsdag den 29. januar startede sæsonen op med et  flot fremmøde af nye og gamle spillere. Klubben vil i foråret satse flere ressourcer på at få vores dameafdeling på fode igen, og det lover allerede godt. Nye spillere er naturligvis meget velkomne og på samme vis som alle andre i klubben, vil det nye klubhus få stor betydning for afdelingens fremtid.
 
Hvad betyder det for klubben, at Anders Kold blev hædret som årets idrætsleder ?
 
I Anders Kold Kristensen har Boldklubben FIX en enorm ildsjæl. Hans enorme arbejdsindsats har været uundværlig gennem årene, og det er glædeligt, at han nu har modtaget et tydeligt bevis på sit store bidrag til klubben. På samme vis som når vores fodboldspillere klarer sig godt på banen, så sender det gode arbejde som klubbens mange frivillige udøver et signal til omverden om, at Boldklubben FIX er en velfungerende forening. 
 
Har Fix nogen målsætning for 2014 – og i så fald hvad ?
 
30062
 
Klubbens primære målsætning for 2014 handler om at etablere os i det nye klubhus og genskabe det gode klubliv for alle vores medlemmer, frivillige og forældre. På bestyrelsesplan arbejdes der intensivt med forbedre klubbens administrative områder herunder vores medlemsadministration og klubbens økonomistyring.

 

Hvordan har I det med samarbejde og støtte fra sponsorer i lokalområdet ?

 
Boldklubben FIX altid haft en række gode loyale samarbejdspartnere. Desværre kommer de nye sponsorer ikke af sig selv, og det er svært at finde frivillige kræfter til at opsøge de gode sponsorater. Det er derfor et område med plads til forbedring.
 
Vil der være tilgang til herrernes førstehold før forårs turneringen starter ?
 
Der kommer altid lidt ny tilgang til hele seniorafdelingen i forbindelse med vores træningsopstarter. Som klub er vi ikke proaktive med rekrutteringen men håber selvfølgelig, at nye spillere har lyst til at være en del af vores fællesskab.
 
Sådan slutter Sune Blom, som virkelig sammen med sin klub har noget at se frem til. To festlige begivenheder – samt en hård opgave – at redde førsteholdet fra nedrykning. Brønshøj netavis – 2700-netavisen ønsker den hyggelige klub held og lykke med det hele …