Det er en meget vigtig ekstraordinær generalforsamling i BB på torsdag aften

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Forslag om ændring af vedtægternes §12 – klubbens midler således, at følgende afsnit udgår:” Klubben skal til enhver tid eje mindst 51 % af A-anparterne i Brønshøj Boldklub ApS

4. Forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhandle og eventuelt beslutte salg af Brønshøj Boldklubs A-anparter til tredjemand, Carsten Salomonsson.

5. Eventuelt.

En meget spændende aften venter – og mange sort/gule går lige nu og spekulerer som gale. Hvad gør man i den situation ? Det kan både være dumt at sige ja og nej, men mon ikke tingene er tilstrækkelig belyst, når der skal stemmes. Allerede mandag aften er der infomøde i klubben, hvor blandt andet pågældende muligt investor er til stede.