Tingbjerg var inde i billedet som bofællesskab for Urbania

Foreningen Urbania vil skabe et nyt og anderledes bofællesskab i København. Medlemmer af foreningen har været i Tingbjerg for at finde ud af, om bydelen kunne være det rette sted at virkeliggøre deres vision.

Anders Olesen Urbania MIKAL SCHLOSSER

Anders Olesen – vi valgte Tingbjerg fra ..  (Foto: Mikal Schlosser) 

Bæredygtighed, mangfoldighed og urbanitet. Det er, hvad de cirka 230 medlemmer af foreningen Urbania ønsker sig, når de drømmer om at bo sammen i en bebyggelse, hvor fællesskabet er omdrejningspunkt.

På foranledning af administrationsselskabet KAB var medlemmer af Urbania i forsommeren flere gange i Tingbjerg for at se og opleve bydelen og møde nogle af alle de mennesker, der bor og er engageret i boligområdet. Efterfølgende har Urbanias medlemmer taget stilling til, om foreningen skulle arbejde videre med Tingbjerg som stedet, hvor de gerne vil realisere deres bofællesskab. Urbania har valgt ikke at gå videre med Tingbjerg.

Når vi valgte Tingbjerg fra, havde det mest noget at gøre med geografien. Vi kunne ikke se vores vision opfyldt her et lille stykke ude på landet, for vi vil gerne skabe noget nyt, en ny måde at bo sammen på inde i en by. Det store flertal i Urbania synes, at Tingbjerg ligger for langt fra den egentlige by, konstaterer Anders Olesen, formand for Urbania, og pointerer, at foreningen leder efter et sted inden for en radius af maks. fem kilometer fra Københavns Rådhusplads. De er opsatte på at vise omverdenen, at det kan lade sig gøre at skabe deres bofællesskab i byen.

 • Hele verden bor i Tingbjerg

  Hvor Tingbjerg ikke lever op til foreningens ønske om en central placering i København, byder boligområdet på masser af mangfoldighed. – Vi fik at vide, at der bor mennesker med 82 forskellige nationaliteter i Tingbjerg. Lige præcis det synes vi, er tiltalende. Det er heller ikke nogen rigmandsghetto. At der er den sociale spændvidde, synes vi, er meget positivt. Vi vil gerne det mangfoldige, siger Anders Olesen.

  Urbania udsprang i sin tid af en idé om et bofællesskab for ældre. Anders Olesen og de andre initiativtagere fandt dog hurtigt ud af, at det var for kedeligt. De ville gerne blande generationerne og gøre det muligt for mennesker i mange forskellige livssituationer at være med. De er også opsatte på at blive en integreret del af et større område. – Vi tror på, at fællesskabet fungerer rigtigt godt i hverdagen, og vi har planer om at skabe en fælles madordning i bofællesskabet, hvor vi deles om arbejdet og spiser sammen. Naboerne skal også kunne være med, siger han.

  Urbania vil spare på resurserne

 • I Urbania tænker vi, at vi skal passe på vores resurser. Vi vil, at 2-300 mennesker går sammen og deler det, der er nødvendigt for at opretholde en vis standard, fortæller Anders Olesen videre. Han mener, at det er nødvendigt at finde en anden måde at bosætte sig på end i kernefamilier, der har hver deres bil, opvaskemaskine, vaskemaskine osv. Urbania er opsatte på at sikre bæredygtighed i deres bofællesskab, både i selve bebyggelsen, der blandt andet skal være energibesparende, og i forhold til det sociale fællesskab. De private kvadratmetre skal indskrænkes til fordel for fællesarealer, og de planlægger delebiler, fælles faciliteter til f.eks. at bade og vaske tøj.

  Medierne giver et ensidigt billede

  Selvom det ikke bliver Tingbjerg, der kommer tæt på Urbanias kommende bofællesskab, har mange af medlemmerne i Urbania fået et personligt kendskab til bydelen.

  – Vi synes, det er et spændende område – arkitektonisk og naturmæssigt, og mange af de initiativer, vi blev introduceret til, stemmer godt overens med måden, vi tænker på. Vores medlemmer, der var med i Tingbjerg, er meget positive over for Tingbjerg som sted og måde at bo sammen på. Vi spurgte dem bagefter, om besøget havde ændret deres indstilling til Tingbjerg, og ja, det havde det i mange tilfælde, markerer Anders Olesen.

 • Selv kendte han godt Tingbjerg på forhånd, men bemærker alligevel, at historien om Tingbjerg er, at man ’skal være nervøs’. Det blev han imidlertid ikke. – Tingbjerg virker på mig som et positivt område, der slet ikke kan leve op til sit ry. Det er som om, folk vil noget. Vi oplevede en fantastisk entusiasme, og jeg fik indtrykket af, at der er megen frivillig arbejdskraft. Det er meget anderledes, end det opfattes. Folk kender kun medieomtalen.

 • Urbania er videre

  Urbania samarbejder fortsat med KAB om at finde et egnet sted, hvor både forening og beboere har lyst til det visionære bofællesskab. Tingbjerg var en mulighed på vejen, der understregede for foreningen, at den bynære placering er helt central. Derfor er fokus nu rettet mod potentielle byggesteder tættere på centrum.

  Man kan læse mere om Urbania på foreningens hjemmeside: urbaniacph.dk.

  Gry Abrahamsen