Alliken - denne uges fugl i netavisen

 

       tekst og foto: Christian Christensen

Alliken er den mindste af de 5 kragefugle arter, man for tiden kan opleve i Utterslev mose.  Den er let at kende på den sorte fjerdragt og det koksgrå hoved. Det er meget nysgerrige og støjende fugle, der ses overalt i mosen. De lever ofte i småflokke på 4-7 fugle ad gangen, og der er konstant kommunikation i mellem dem, og flokken letter og lander tit samtidigt. Alliker fortager daglige fouragering togter, der starter langs vejene tidligt om morgenen. Her finder allikerne de insekter, der er blevet ramt af bilernes forruder og som nu ligger døde i vejkanten. Alliker er næsten altædende og går ikke af vejen for at spise madrester fra skraldespande eller rester fra frokoster spist i det grønne.

Derfor ses de tit søge føde på legepladserne rundt om mosen. Kragefugle regnes for de mest intelligente fugle i den danske fauna. De er i stand til løse småproblemer hvis føden f.eks. ligger utilgængeligt. Her kan de finde på at bruge en pind til at fiske et stykke brød ud, der ligger mellem sten, og hvor de ikke kan nå det med næbbet. Alliken har også en del advarselslyde, der er forskellige, om det drejer sig om mennesker eller om en rovfugl.  De voksne fugle lever som par hele livet, men yngler gerne i kolonier med mange reder i samme træ eller bygning. Om vinteren overnatter flere tusind alliker sammen i mindre skove og lunde.

Der er flere overnatningssteder på vestegnen. Hvis man bor i Husum eller Brønshøj, kan man om efteråret lige omkring solnedgang, se mange tusind fugle flyve i samme retning på vej mod deres overnatningsplads. Alliker er fredede fugle og må ikke skydes eller på anden måde reguleres, men de kan godt genere mennesker. Det sker hvis de bygger rede i skorstenen på en villa. Reden bygges på et tidspunkt, hvor skorstenen ikke bruges, fordi den kun benyttes til aftræk fra en brændeovn om vinteren. Når efteråret kommer, og ungerne er fløjet fra reden, tændes der igen op i brændeovnen, men nu kan røgen ikke komme igennem, og det kan potentielt være farligt.

Det er derfor vigtigt, at en skorstensfejer tjekker skorstenen hvert efterår. Hvis problemet er tilbagevendende, kan der isættes en såkaldt allikerist. Alliken har kun få naturlige fjender, men både vandrefalk og duehøg kan godt finde på at tage alliker. Under tiden tager vandrefalke udelukkende alliker som føde, så selvom vandrefalken er en sjælden rovfugl, kan det godt blive til en del over et år.