Lokale anlægsarbejder fremrykkes på grund af Corona-krisen

Kommunernes Landsforening og regeringen indgik den 26. marts en aftale, der skal bidrage til at holde gang i dansk økonomi efter udbruddet af COVID 19. Aftalen betyder, at kommunerne frigøres fra anlægsloftet i 2020.

Dermed har Københavns Kommune mulighed for at fremrykke en række allerede prioriterede anlægsprojekter, der tidligere er blevet sat i bero som følge af manglende anlægsmåltal. Projekterne kan nu igangsættes i 2020 og 2021.

Coronaen fremskynder projekter

Det betyder ikke nødvendigvis, at det fysiske anlægsarbejde igangsættes i bydelen, men at forvaltningen opstarter det forberedende arbejde, herunder eksempelvis borger- og lokaludvalgsdialog og projektering.

Flere anlægsprojekter fremrykkes til opstart i 2020 og 2021. Økonomiudvalget besluttede den 31. marts 2020 at annullere måltalsstyringen af Københavns Kommunes anlægsudgifter i 2020 og at hæve anlægsmåltallet for kommunen i 2021.  Med annulleringen af anlægsloftet for 2020 og et større anlægsmåltal for 2021 er det blevet muligt at fremrykke anlægsprojekter, der tidligere er blevet sat i bero, som følge af manglende anlægsmåltal i 2020 og 2021. Teknik- og Miljøudvalget besluttede derfor den 20. april 2020 at fremrykke anlægsprojekter for yderligere 119,9 mio. kr. til 2020 og for 431,1 mio. kr. til 2021. Der er udelukkende tale om fremrykning af de af udvalget allerede prioriterede og finansierede projekter.

Forvaltningen vil der ud over i det omfang det er muligt søge at fremrykke yderligere projekter til 2020.

For 2700 betyder det, at flere anlægsprojekter allerede vil opstarte i 2020 og 2021.
Det drejer sig om Projekt Opstart Farumruten, dobbeltrettet cykelsti og belysning 2020 – Oprensning af Fæstningskanalen 2020 samt Stiforbindelse Terrasserne & Farumruten 2020.