Lokaludvalget aflyser arrangementer på grund af Corona-krisen

Mandag aften afholdt Lokaludvalgets bestyrelse møde. Det skete over nettet, og her bestemte man sig for at aflyse følgende arrangementer på grund af corona og de gældende forsamlingsforbud, der gør det vanskeligt at planlægge: – Ordinært lokaludvalgsmøde den 30. april – Naturbyfestival den 2. maj – Brønshøj Vandtårns 90 års fødselsdag den 22. maj og 2700Kulturdag den 6. juni.

Det gamle vandtårn må nok vente til 2021 med at blive fejret.

Bydelspuljen og COVID-19

COVID-19-situationen og forsamlingsforbuddet gør det svært at mødes og behandle ansøgninger til lokaludvalgets Bydelspulje.

Næste ansøgningsfrist er mandag den 27. april. Man håber, at lokaludvalget igen kan mødes og behandle ansøgninger den 28. maj. Her vil ansøgninger modtaget til april-fristen blive behandlet sammen med ansøgninger modtaget i februar. Hvis dette ændrer sig, får ansøgerne direkte besked.

Forholdsregler for ansøgere i forbindelse med COVID-19-situationen

Lokaludvalget modtager gerne ansøgninger til netværksskabende aktiviteter og arrangementer, som kan gennemføres forsvarligt og efter myndighedernes retningslinjer. Det kan f.eks. være projekter, der foregår udendørs eller online. Man modtager også ansøgninger til projekter med afholdelse i efteråret. Men vær forberedt på, at en ansøger kan være nødt til at aflyse sin aktivitet med kort varsel, hvis myndighedernes retningslinjer ændres.

Det er en forudsætning for at få støtte, at arrangementer til enhver tid overholder myndighedernes gældende retningslinjer og anvisninger. I tilfælde af, at et støttet arrangement må aflyses, udsættes eller ændres som følge af myndighedernes gældende retningslinjer og anvisninger, vil det være op til en konkret vurdering, om der fortsat kan ydes tilskud til arrangementet. Ansøger har en forpligtelse til ved en aflysning, udsættelse eller ændring af arrangementet i videst muligt omfang at begrænse sine udgifter til arrangementet.

Sekretariatet sidder klar til at rådgive efter bedste evne, men det er jo en helt særlig situation, alle står i lige nu. Lokaludvalget håber derfor, at alle vil have forståelse for, at man ikke har svar på samtllge spørgsmål. Men man kan selv holde sig orienteret om gældende retningslinjer, f.eks. via Sundhedsstyrelsens hjemmeside (https://www.sst.dk/da/corona) eller politiets hjemmeside (https://politi.dk/coronavirus-i-danmark) eller man kan ringe til den myndighedsfælles hotline: 7020 0233.

Aflysningerne er vedtaget den 20 april.

– Det er en ærgerlig og usædvanlig situation Corona har bragt os i, siger næstformand i Lokaludvalget Jarl Feyling, da netavisen lige fangede ham fredag aften. Mange af de her arrangementer er planlagt af frivillige lokale kræfter og ville have glædet hele vores bydel, 
– Det er ikke sjovt at aflyse, men situationens alvor taget i betragtning mener jeg ikke, at der er andre muligheder. Lokaludvalget kan, så vidt jeg forstår ikke formelt set udskyde arrangementer til nye kalenderår.
Vores budgetter går fra år til år.
Lokaludvalget bruger penge, vi har fået af Københavns Kommune, og penge der ikke bruges sendes tilbage til kommunen – dvs. at vi f.eks. ikke kan spare penge op år for år.
Brønshøj Vandtårns 90 års fødselsdag den 22. maj og 2700Kulturdag den 6. juni er noget af det, som desværre må aflyses. Hvis Coronakrisen stoppede i morgen ville Lokaludvalget naturligvis arbejde for at få arrangementerne gennemført. Men den tanke er desværre urealistisk. Som det ser ud nu, skal vi nok i stedet fejre vandtårnets 91 års fødselsdag til næste år, slutter Jarl Feyling.