Musikprofilholdet besøgte Louise Mariehjemmet i Brønshøj

Musikprofilholdet på Københavns Professionshøjskole (KP) er i gang med ”Tværprofessionelt Element” og har i den forbindelse været på besøg for at etablere et samarbejde med de ældre og personalet på Louise Mariehjemmet i Brønshøj. De studerende har hørt om sygeplejefagligheden, om den vigtige omsorg og pleje. Men også drøftet, hvordan pædagoger kan bidrage til et helhedssyn og om musik som et universelt sprog, der rører noget i mange mennesker.

     Musikprofilholdet i fuld gang

Samarbejdet er mundet ud i en fælles musikdag. De pædagogstuderende erfarede på det forberedende møde, at flere af de ældre er vilde med John Mogensen, og at en flok havde været sammen i biografen og set filmen om ham. Og humørfyldt var det, da SOSU-hjælperen Ali af en af de ældre, bliver opfordret til at synge egen version af ” Så længe, jeg lever” og han kærligt fortsætter…..så længe mit hjerte slår….. så længe vil jeg vaske dig. De musikkyndige pædagogstuderende og de ældre foldede musikken ud sammen mandag eftermiddag den 12. november og der lød toner af netop John Mogensen, men også af Kim Larsen og der blev danset til.

– I virkeligheden kan Sussie Lysholm, der er forstander på friplejehjemmet slet ikke så godt lide betegnelsen plejehjem – for der er så meget andet i de ældre medborgeres liv, der fylder. Derfor er hun også interesseret i den pædagogiske faglighed, der i høj grad favner det hele menneske. Hvad drømmer de ældre om? Hvad lægger de vægt på i forhold til et godt liv? Hvad er god humor og hvordan nu med relationer og fællesskaber, når man er blevet ældre og måske har mistet sin ægtefælle og sit gamle netværk? Flere pædagoger skal ind og arbejde på Louise Mariehjemmet, hvis det står til forstanderen og det øvrige personale, hvoraf de fleste er sundhedsfagligt uddannet. Lad os få mere gang i det tværfaglige samarbejde inden for ældreområdet

– Jeg vil sige, at jeg er blevet en stor og vigtig erfaring rigere, lyder det fra pædagogstuderende Lone Sorento; Oplevelsen har åbnet for nogle tanker og ideer om tværprofessionelt arbejde, hvor forskellige fagligheder og forskellige institutioner og bofællesskaber kan have stor glæde af hinanden. Vi har i min studiegruppe også kontaktet børnehaven, der ligger lige ved siden af Louise Mariehjemmet og vil være med til at give ideer til at videreudvikle det samarbejde, de allerede har i gang på tværs af generationer og fagligheder. Lige nu arbejder vi på studiet med at undersøge og diskutere, hvordan vi som fremtidige pædagoger kan fremme og favne det tværprofessionelle samarbejde. Mulighederne er mange, det kræver gode kommunikative evner, åbenhed, kreativitet og tid til planlægningen ikke mindst. Sidstnævnte vil nok også være det, der ofte bremser for det vigtige og givende samarbejde. Tidspresset er jo som bekendt et problem i vores meget tempofyldte og konkurrenceprægede tidsalder. Det er en skam i vores danske velfærdssamfund, og der må der gøres noget ved det. Og det er her, vi må tage det tværprofessionelle samarbejde alvorligt – vi skylder borgerne og hinanden at mødes. Vi fik afprøvet musikken, som for os jo også er en pædagogisk æstetisk vej til relationsdannelse og fællesskab, og vi oplevede, hvordan musikken bragte os tættere sammen med beboerne på Louise Mariehjemmet. Alle følelser kom i spil gennem musikken, og der var rum og plads til både at føle glæde eller fælde en tåre, som nogle af de ældre også havde behov for. Dette gør os bevidste om, at vi lever på godt og ondt. Det er i fællesskabet og samspillet med andre mennesker, vi kan skabe rum for et godt og meningsfyldt liv, slutter Lone Sorento. 

(Hold CPE16o-DA11M)