Brønshøj Rotary Klub gør en forskel i lokalområdet og i udfordrede dele af verden

                                                                       

Brønshøj Rotary Klub består i dag af 30 medlemmer, som alle har det til fælles, at de gerne deler viden om deres vidt forskellige virkefelter og gerne bidrager til at gøre en forskel i lokalområdet og i udfordrede dele af verden. Det er et erhvervsnetværk, der yder bidrag til humanitært arbejde. Hver torsdag holder man møde kl 11.30 – 13, hvor der spises frokost, og så har man altid har et spændende og inspirerende foredrag på programmet. Hvis man savner en lokalt forankret platform med en international profil, er man velkommen til at kontakte Brønshøj Rotary Klub. Hvor findes ellers en åben dør overalt i verden, hvor man færdes ?

Indtil det nye Sognehus blev indviet på Brønshøj Kirkevej, blev alle torsdagsmøder i Brønshøj Rotary Klub afholdt i det gamle sognecenter. I dag sker det i de mere tidsvarende og moderne omgivelser.

Netavisen har haft en snak med Anne Frausing fra vor lokale Rotary Klub om de mange gode formål, man yder støtte til.

– Brønshøj Rotary Klub har de seneste år været primus motor i en række projekter i Sri Lanka med det formål at sikre bedre skolegang og levevilkår for familier i fattige områder, fortæller Anne Frausing. – En sådan opgave kan man kun løfte i tæt samarbejde med andre Rotary Klubber i Danmark og Norge samt i lokalområdet i Sri Lanka – og med en stor sæk penge! Vi er meget taknemmelige for den generøse donation, som vi har fået fra Erik Thune’s Legat af 1954, fra vores medlem Helge Andersen og fra klubberne. På denne baggrund kan Rotary-organisationen, både den danske og den internationale hjælpefond, bidrage med at mangedoble beløbet til hjælpearbejdet, og så kan det virkelig gøre en forskel for mange familier.

Skolebøger, morgenmad og cykler

Hvad er så de vigtigste forudsætninger for at få en god skolegang og dermed afsæt for en god fremtid?

Skolen skal have de nødvendige redskaber, og eleverne skal være læringsparate og passe deres skole. Skolebøger og skriveredskaber er for os i Danmark slet ikke noget, vi taler om at anskaffe, men det er bestemt ikke en selvfølge i de fattige egne i Sri Lanka, som fortsat bærer præg af borgerkrigen, der sluttede i 2009. Med midler fra vores projekt er det lykkedes at skaffe undervisningsmateriale til i alt 1000 skolebørn. Desuden har 594 børn fået er morgenmåltid hver dag i et helt skoleår. Det har betydet en stor forbedring af deres udbytte af undervisningen, ikke mindst fordi deres fravær er faldet betydeligt.

Med en meget lang skolevej på adskillige kilometer kan det være svært at finde motivationen til at komme i skole og hjem igen på gå-ben. En cykel kan derfor have afgørende betydning for fremmødet i skolen. I alt 133 børn har fået mulighed for at benytte en cykel til deres skolevej. Det er skolen, der administrerer cykeludlånet. For at have en cykel til rådighed er det en forudsætning, at man passer sin skole. Børnene, der bor længst væk fra skolen, kommer først i betragtning. Der er ingen tvivl om, at cyklerne har vakt stor glæde og betydet større deltagelse og fastholdelse i skolegangen.

Samarbejdspartnere: Kgs. Lyngby Rotary Klub, Langesund Rotary Klub Norge, Hørsholm Rotary Klub og Batticaloa Heritage.

               

Hjælp til selvhjælp

Rotary-projektet har sikret, at ikke mindre end 403 familier har fået uddannelse og starthjælp til hønsehold som en vigtig og langsigtet indtægtskilde for familien. Det kræver god forberedelse i form af viden om hønsehold, økonomi og etablering af gode rammer for at det skal lykkes. Efter afsluttet uddannelse fik hver familie udleveret 27 hønekyllinger og 3 hanekyllinger som grundlag for deres nye ”virksomhed”. På billedet ses en families nye hjem til deres kyllinger.

Vand og sanitet

Fokus for Brønshøj Rotary Klub’s kommende projekt i Sri Lanka vil være at sikre adgang til rent vand og ordentlige toiletforhold for nogle landsbyer og skoler i udsatte områder. Vi har en lokal samarbejdspartner i Kandy Rotary Klub, og mon ikke der vil være flere medlemmer i Brønshøj Rotary Klub, der vil følge projektet til dørs med deres besøg i landsbyerne? Det har vi tradition for i Brønshøj Rotary Klub, slutter Anne Frausing.