Toppet Lappedykker - denne uges fugl i netavisen

 

   tekst og foto: Christian Christensen

Toppet lappedykker er en af mosens smukkeste fugle. Den skiller sig ud fra ænderne ved den lange hals og det ranke hoved og kan opleves i alle mosens 3 dele og kan ses fint fra stierne eller fra broerne. Der er også gode muligheder for at se den fra fugletårnet i mosens vestdel, der ligger nærmest Husum og Brønshøj.

Her om foråret kan man se det spektakulære syn de laver deres parringsspil. Det er et kurmageri uden sidestykke blandt danske fugle. De adulte fugle placerer sig frontalt mod hinanden, mens der nejes og rystes på hovedet. Toppet Lappedykker evner at synkronisere sig, så bevægelserne bliver ens. Den har specialiseret sig til et liv på vandet og ses aldrig på land eller siddende på en gren. Selv reden ligger på vandet, og al føde i form af småfisk findes også i vandet. Det er Danmarks største og mest almindelige lappedykker.

 

Der findes 5 lappedykkearter i alt, hvoraf de 4 kan opleves i Utterslev mose henover et år. I øjeblikket er der 2 sorthalsede lappedykkere som vi håber, vil danne par og yngle. Tidligere var Utterslev mose kendt for sin bestand af netop denne art, men den ses nu kun i ringe antal, formentlig som en konsekvens af det stærkt faldende antal at hættemåger. Når ungerne æggende er klækkede og unger er klar til at forlade reden ses de ofte sidde på ryggen af de voksne fugle, godt beskyttede mod de store gedder der lurer under overfladen.

Har man en kikkert får større udbytte af fuglelivet i mosen. De senere år er kommet rigtig mange gode kikkerter på markedet til en overkommelig pris. Jeg vil dog fraråde de allerbilligste modeller. Man kan godt finde en god kikkert på tilbud til ca tusind kroner hos en af vores lokale fotohandlere. Det er med kikkerter som der er med vin – man får meget for pengene i starten mens de sidste marginaler koster dyrt.