Bellahøj er udvalgt til bog om vellykket betonarkitektur

Bebyggelsesplanen af Bellahøj er med i det første samlede danske arkitekturværk og egentlige lærebog til arkitektstuderende og yngre arkitekter.

Bellahøj er et af 21 udvalgte, arkitektonisk vellykkede eksempler på betonarkitektur i bogen med titlen Dansk Betonarkitektur, der er det første samlede danske arkitekturværk og egentlige lærebog for arkitektstuderende og arkitekter.

Bogen er blevet til på initiativ af branchefællesskabet Dansk Beton i Dansk Byggeri, og det er et redaktionsudvalg med repræsentanter for arkitektforeninger og undervisere på de højere læreanstalter, der har peget på Bellahøj og de øvrige bygninger til inspiration for fremtidens arkitekter i deres arbejde med beton.

I bogen fremhæver forfatteren følgende om det unikke ved bygningen: Bellahøj er underlagt fælles overordnede retningslinjer til bl.a. facadernes form­ og farveudtryk. Først ved et nærmere eftersyn opdager man de mange forskellige detaljer, som i en større samlende enhed er en af Bellahøjhusenes store arkitektoniske styrker. De glatstøbte facadefliser danner den udvendige beklædning, hvor først et 3 cm forstøbningslag af grå eller hvid cementmørtel blev lagt ud, efterfulgt af et isoleringslag af 16 cm Lecabeton. På de fleste af husene inddeler lyse betonfliser facaderne i et gitternet, udfyldt af mørkere, grålige fliser.

Det er arkitekterne Eske Kristensen (AKB), Dan Fink (AAB), Ole Buhl, Harald Petersen, Edvard Heiberg og Karl Larsen (fsb), Dominias arkitektafdeling og Stadsarkitekten i København, der står bag Bellahøj.

Dansk Betonarkitektur er skrevet af arkitekt MAA Jørgen Hegner Christiansen, tidligere fagredaktør ved Arkitekten, og har forord af professor Carsten Thau, Kunstakademiets Arkitektskole. Thomas Juul Andersen, Arkitekt MAA og faglig leder på Betoncentret på Teknologisk Institut, har været fagkonsulent og medforfatter på de to oversigtskapitler. Bogen er illustreret med fotos af Torbens Eskerod, der har rejst land og rige tyndt for at fange bygningerne i det helt rigtige lys. Den grafiske tilrettelæggelse står Carl-H.K. Zakrisson for.

Dansk Betonarkitektur udgives af Forlaget Vandkunsten på initiativ fra Dansk Beton, der har finansieret bogen. Målgruppen er arkitektstuderende og yngre arkitekter. Bogen kan købes igennem boghandlere.Vejl. udsalgspris 350 kr.