Indlæg til netavisen: Lokaludvalget siger ja til bilvej gennem vores fredede Husum vold !

“Det kommer nok som en overraskelse, at Lokaludvalget siger ja til en bilvej gennem vores fredede Husum vold”! Sådan skriver Dorthe Halling i sit lange indlæg til netavisen. Vi mener sagen er yderst vigtig og bringer derfor hele indlægget i sin fulde længde.
Jeg græmmes og skammes over lokaludvalgets anbefaling af 17 meter bred bilvej, tværs gennem Husum Vold. Den beslutning har ikke rod i vore almene lokale interesser, og er langt, langt overvejende i strid med de indsigelser borgerne i bydelen, har indsendt til Vejdirektoratet.
Der skal I forbindelse med etableringen af vejen, fældes 40 (fyrre!!) gamle træer på volden og hvad sker der egentlig med nyttehaverne mod Tingbjerg?
Hvad tænker de på?
Lokaludvalget er tiltænkt, at fungere som talerør for borgerne i bydelen (ikke at pleje egeninteresser/partipolittiske interesser). Netop derfor vægtes lokaludvalgets stemme højere end de enkelte borgeres.
Vi vil, efter lokaludvalgets høringssvar, kunne “takke” lokaludvalget, hvis volden affredes og beslutningen føres ud i livet.
Baggrunden for beslutningen, er et ønske om, at bringe Tingbjerg ud, af den såkaldte “hårde ghettoliste”.
Ved at forbinde den kommende Husum Haveby med Tingbjerg ændres beboersammensætningen, og vupti “problemet” løst.
Miljøet skal ikke tages til gidsel i denne sag, og Tingbjerg vil, efter al sandsynlighed, ved egen hjælp, være ude af den liste, ved næste opgørelse. Det ved både lokaludvalg, politikerne i Borgerrepræsentationen og for den sags skyld, også i Folketinget. Godt gået Tingbjerg💪🏽💪
Hvem I alverden, er kommet på den ide, at lade som om, at en 17 meter bred bilvej, gennem fredet område, er med til at samle boligområdet?
Gå op på legepladsen og grillområdet, som bilvejen skal ligge klos op af (naturligvis med afskærmning så børnene ikke falder ud på vejen, som repræsentanten for vejdirektoratet udtrykte det på møde i Tingbjerg. Hun må have et hjerte af guld)- og iagttag hvad der bringer bydelen sammen.
Lokaludvalget forklarer sig med at, ellers skal der findes “andre løsninger”, ud over at bygge til(fortætte) og nybyggeri. Det kunne eksempelvis være, at sælge fra.
Som jeg er orienteret, er ca 4% af Tingbjergs beboere interesseret i at få lov til at købe deres eksisterende bolig. Hvad står i vejen for at følge beboerønsket og gå andels-vejen?
Der er stadigvæk mange, dejlige almennyttige boliger i Tingbjerg, og det skal der bestemt også være.
Jeg anerkender, at der er et trængselsproblem med biltrafikken i Tingbjerg. Det løser vejen ikke. Den fører bilerne samme sted hen, som den eksisterende vej.
Der er foreslået flere andre løsningsmuligheder. Her iblandt en hurtig og effektiv offentlig trafikforbindelse, etablering af på- og afkørselsramper mod nord på Hillerødmotorvejen og mere.
Generelt må man sige at flere veje ikke løser trængselsproblemer. Det fører i værste fald, stik mod Københavns Kommune officielle politik, til flere biler på vejene.
Kommende Husum Haveby bliver solgt på ideen om det miljøvenlige, “bilfri” boligområde umiddelbart i forbindelse med naturen. Det må, hvis vejen bliver en realitet, betegnes som falsk deklaration, og boligområdet bliver meget mere By end Have.
Jeg er vred over det, som jeg opfatter som, massive svigt fra Lokaludvalget og desillusioneret mht. Lokaludvalgets forankring i- og forpligtelse overfor lokalmiljøet og borgerne I vores bydel og jeg håber at dette skriv, kan være med til at beskytte vores Husum Vold.
Tak fordi I læste.
Med venlig hilsen
Dorte Halling