Biskop Peter Skov-Jakobsen om aflysninger i folkekirken

Som følge af risikoen for COVID-19-smitte har landets biskopper i dag besluttet at aflyse alle gudstjenester foreløbig til og med fredag den 27. marts.

Landets præster, også her i Brønshøj, vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. Sjælesorg til syge og andre udsatte grupper over Skype eller telefon vil desuden blive styrket. Der er desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet, som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med en præst på internettet.

»Vi skal tage situationen med den alvor, som sundhedsmyndighederne lægger op til. Samtidig er det af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst til landets borgere i en krisetid. Derfor vil vi gøre en stor indsats for at udbygge alternativer til kirkernes gudstjenester via radio, tv og internettet,« siger Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, på vegne af alle biskopper, der her til morgen har drøftet situationen og regeringens nye tiltag.


Færre gæster til bryllupper og konfirmationer
De velkendte kirkelige handlinger, altså dåb, vielser og begravelser, kan fortsat gennemføres, men under hensyn til forholdene, men under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang.

Antallet af deltagere skal afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.

»Vi anbefaler, at kirkerne kun bliver halvt fyldt. Så enten skal antallet af gæster til eksempelvis vielser eller dåb begrænses, eller datoen kan udskydes,« siger Peter Skov-Jakobsen og fortsætter:

»Vi er klar over, at mange er optaget af at finde ud af, hvilke konsekvenser den nuværende situation har for de planlagte konfirmationer landet over. Vi beder om forståelse for, at vi endnu ikke kan melde noget ud på det område, men vil gøre det, så snart der er kommet afklaring på området.«

Konfirmandundervisningen er også aflyst de næste 14 dage, hvor skolerne også er lukkede.


Aflysninger af foredrag og koncerter
Biskopperne understreger også, at alle andre aktiviteter, der finder sted i kirkerne, skal aflyses. Det gælder alt fra koncerter til foredrag og babysalmesang.

»Det kommer desværre til at ramme en masse spændende og dejlige arrangementer. Men det er også aktiviteter, som samler mange mennesker og dermed øger smitterisikoen. Vi er nødt til at tage disse sikkerhedshensyn, så vi sammen kan gøre en stærk fælles indsats for at beskytte de svageste i samfundet,« siger Peter Skov-Jakobsen.