Meddelelser fra Husum- og Husumvold Kirker den 22. - 30. april

Husumvold Kirke / SAMMEN, HVER FOR SIG

Fra det vellykkede besøg i Bystævneparken 

MENS DØREN ER LUKKET / SAMMEN, HVER FOR SIG

Sognepræsterne Stig Boel, Frederik Teglberg Damm, Line Bjørn Hansen og Lise Mortensen bringer gudstjenester og andagter fra

Husumvold Kirke helt ind i jeres stuer – med film, der

kan findes på facebook, instagram og www.husumvoldkirke.

  1. dk. Filmene træder bl.a. i stedet for søndagens højmesser og lægges op til samme tid som disse normalt holdes.

Søndag den 26. april fra kl. 10: Online gudstjeneste ved sognepræst Lise Mortensen.

Har du brug for at tale med Husumvold Kirkes præster?

Du kan ringe, sms’e og maile:

STIG BOEL / 24 42 03 95 / SBO@KM.DK

FREDERIK TEGLBERG DAMM / 21 24 67 54 / FTD@KM.DK

LINE BJØRN HANSEN / 61 20 18 98 / LBH@KM.DK

LISE MORTENSEN / 38 74 66 00 / LIMO@KM.DK

KORDEGNEN / træffes telefonisk

mandag kl. 9-13 / tirsdag-fredag kl. 9.30-13 / 38 60 90 40 /

HUSUMVOLD.SOGN@KM.DK

HUSUMVOLD KIRKE følger myndighedernes anvisninger – retningslinjer og nyt kan læses på www.husumvoldkirke.dk.

FÅ NYHEDER direkte i din indbakke: Tilmeld dig Husumvold Kirkes nyhedsbreve på www.husumvoldkirke.dk

 

Husum Kirke / SAMMEN, HVER FOR SIG

 

Har du brug for at tale med Husum Kirkes præster?

Du kan ringe, sms’e og maile:

BETTINA BIRK JENSEN / 30 35 35 97 / BBJE@KM.DK

FREDERIK TEGLBERG DAMM / 21 24 67 54 / FTD@KM.DK

IBEN HORNSHØJ SØRENSEN / 51 27 47 84 / IBKS@KM.DK

KORDEGNEN / træffes telefonisk

mandag-torsdag kl. 10-14 / 38 28 54 46 / LWO@KM.DK fredag

  1. 10-14 / 38 28 54 46 / KAMW@KM.DK

 TAG KIRKEN MED HJEM / ANDAGTER OG GUDSTJENESTER

Husum Kirkes sognepræster, Iben, Bettina og Frederik bringer andagter og gudstjenester fra kirken helt ind i jeres stuer – med film, der kan findes på facebook og www.husumkirke.dk. Filmene træder i stedet for morgenandagter, aftensange og højmesser, og lægges op til

samme tid som disse normalt holdes.

Torsdag den 23. april fra kl. 9: Online morgenandagt ved sognepræst Bettina Birk Jensen

Søndag den 26. april fra kl. 10.30: Online gudstjeneste ved sognepræst Frederik Teglberg Damm

Torsdag den 30. april fra kl. 9: Online morgenandagt ved sognepræst Frederik Teglberg Damm

TAG KIRKEN MED HJEM / BABYSALMESANG

Find film fra Kirsten Thorup med små babysalmesangssange

facebook og www.husumkirke.dk

 HUSUM KIRKE følger myndighedernes anvisninger – retningslinjer og nyt kan læses på www.husumkirke.dk.

Få nyheder direkte i din indbakke: Tilmeld dig Husum Kirkes nyhedsbreve på www.husumkirke.dk

 MÅNEDENS KURV / Husum og Husumvold Kirkers maduddeling til værdigt trængende i området uddeles stadig. Lige nu kan du kun støtte med beløb på MobilePay 43129. Tak for enhver støtte!

DIAKONIMEDARBEJDER MARIA SANDBORG / 21 18 13 04 / MARIA.HUSUMKIRK