Valgkamp i Bellahøj Kirke

Kirkerne har slået dørene op igen efter nedlukningen, og nu går kampen om pladserne i menighedsrådet også i gang i Bellahøj kirke. Selve valget finder sted til september, men allerede tirsdag d. 9. juni kl. 19.00 indbyder kirken til et orienteringsmøde, hvor der berettes om menighedsrådets arbejde i det forgangne år og informeres om mulighederne for at stille op som kandidat til det kommende menighedsråd.

Det er menighedsrådet, der sammen med kirkens præster styrer de lokale anliggender i sognet, og netop i Bellahøj kirke, som er sognekirke for Bellahøj-Utterslev sogn, er der tradition for et godt samarbejde om at være en levende og nærværende kirke for sognets beboere. Den lange lukkeperiode satte en effektiv dæmper på kirkens mangfoldige udbud af aktiviteter, men nu går det heldigvis løs igen, og der er brug for nye ansigter i menighedsrådet, der har lyst til at indgå i et spændende samarbejde og har idéer til nye initiativer omkring kirken.