Forårets Sporvognsserie i 2700-netavisen 7

2015-03-29-A

Lige siden Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, www.facebook.com/sporvejsmuseet åbnede i maj 1978, er det første gæsterne bliver mødt med – en sporvogn fra Aarhus.
Den første hestesporvogn kørte i Aarhus fra 1884, og i 7. juli 1904 blev driften elektrisk.
I august 1944 sprængte Schalburgkorpset Århus Sporvejes remise på Dalgas Avenue i luften. Hele
vognparken med undtagelse af en bivogn og en tårnvogn udbrændte.
Københavns Sporvejes hovedværksted på Enhavevej hjalp med at tegne og bygge en ny type vogntog, der
nærmest kan betegnes som en mellemting mellem Lundings bogievogne og de københavnske scrapvogne.

2015-03-29-B

Københavns Sporveje byggede både en motorvogn og en bivogn på de gamle undervogne, der stadig kunne
bruges. Vognfabrikken Scandia i Randers byggede yderligere 19 motorvogne og 19 bivogne.

2015-03-29-C

Efter sporvejsdriftens ophør i 1971 modtog Sporvejsmuseet de to motorvogne 1 og 3 i 1973. Ovenfor ses
nummer 1 ved Sankt Pauls Kirke, og nedenfor nummer 3 ved enbdestationen ved Dalgas Avenue.

2015-03-29-D

I 1983 og 1998 modtog museet desuden de to bivogne 41 og 47

2015-03-29-E

I 1983 modtog Sporvejsmuseet endnu en motorvogn fra Aarhus. Det var nummer 5, som her ses foran
remisen på Dalgas Avenue. Tilkoblet motorvognen ses en bivogn fra 1909, som også har været i museet
samling siden 1973.
På denne video kan man se museumsvognene i drift på Sporvejsmuseet:
https://www.youtube.com/watch?v=owPXf-th538
Den sidste sporvogn kørte i Aarhus den 7. november 1971, men Aarhus bliver den første by, der
genindfører moderne sporvogne, letbaner. Det sker i januar 2017.
Billederne i denne artikel er taget af Per Bech Petersen og John B. Nielsen. Desuden er der benyttet er foto
fra Københavns Sporvejes arkiver.