Skovskaden – En fugl med en snedig plan for at overleve - Ugens fugl i netavisen

Skovskaden er mellemstor kragefugl med iøjnefaldende farver og en meget karakteristisk stemme.

     tekst & foto: Christian Christensen

                                                   (Alle fotos i denne artikel er taget af Michael Bendt).

Stemmen kan bedst beskrives som den lyd, der kommer, når man stryger to stykker fint sandpapir mod hinanden. Fjerdragten er i varme farver men man ser straks det smukke safir blå felt på vingerne. Disse blå fjer bliver brugt som pynt i jægerhatte og som lokkemad på fluefiskernes kroge.

Man kan møde skovskaden overalt i vores bydel, men den holder især til i parker og gamle haver og selvfølgelig i Utterslev mose. Skovskaden var førhen er udpræget skovfugl, men de seneste årtier har den bevæget sig længere og længere ind i byrummet. Særligt om vinteren kan den opleves i villahaver og den ses også på foderbrættet. Skovskaden er endnu ikke tillidsfuld som dens nære slægtninge alliker og gråkraver.

Den er betydelig mere på vagt flyver væk, hvis man kommer for tæt på. Skovskaden er en standfugl, hvilket betyder, at den bliver her i landet hele året. For at sikre sin overlevelse i de hårde vintermåneder hamstrer den i efteråret føde i form af bog og agern rundt omkring i huller og sprækker i store træer. Når føden bliver knap eller dækket af sne, har den disse depoter at tære på. Skovskaden er en rigtig overlever, idet den stort set er alt ædende, og så har den et meget stort udbredelses område, der strækker sig helt til den kinesiske stillehavskyst.

                                                   

Dette kan vise sig vigtigt i en verden, der lige nu oplever klimaforandringer og stadig mindre arealer til vild natur.