Brønshøj mener, at turneringsafviklingen i 2. division kan blive konkurrenceforvridende

I flere måneder har fodbold Danmark gået og trippet efter at komme i gang med forårets turnering, og nu er det meldt ud, at Superligaen og 1. division får lov at starte i slutningen af denne måned. Derimod er der intet definitivt nyt med hensyn til 2. division, hvor vi har bydelens fodboldflagskib Brønshøj liggende. Der er luftet flere planer om, hvordan man kan afvikle rækkens kampe, men det kan risikere at være dybt konkurrenceforvridende, skriver Dennis Kjeldsen på BB’s hjemmeside. Vi bringer her klubbens forståelige bekymringer…

Jubel på Tingbjerg Ground – på hvilke betingelser skal 2. division afvikles, så det sker på retfærdig vis ?

Brønshøj Boldklub sendte som bekendt alle sine kontraktansatte hjem med løn og uden instruktioner den 12. marts, og siden er der nu forløbet mere end 2 måneder, uden vi har samlet spillerne.

Klubberne i både Superligaen og NordicBetligaen bliver juridisk betragtet som professionelle virksomheder, hvorfor de kom med i fase 2 og påbegynder afvikling af respektive turneringer ultimo maj.

Med henblik på at minimere smitterisiko og sikre varetagelsen af spillernes sundhed og helbred er der  udarbejdet et omfattende protokol materiale skræddersyet til stabene i de to respektive rækker – et omfattende både logistisk og sikkerhedsmæssigt arbejde, som efter Brønshøj’s  vurdering  hverken er praktisk muligt at gennemføre eller finansiere i 2. division.

2. divisionsrækken bliver defineret som tilhørende breddefodbolden, hvor det er uvist, om kampafvikling af divisionen bliver mulig i fase 3, som bliver udmeldt 8. juni.

Brønshøj har deltaget i mange videomøder med Divisionsforeningen, og senest den 11. maj var der fortsat ingen afklaring på, hvordan 2. division kan og skal afvikles. På dette møde blev 2. divisionsklubberne præsenteret for to scenarier, der i begge tilfælde jf. datoplanerne skulle afvikles med 11 spillerunder og have afsluttende spillerunde sidst i juli.

2. divisionsklubber bruger samlet potentielt ca. 600 spillere i løbet af en sæson, hvoraf ca. 30 % (170 spillere) er bibeskæftigede kontraktspillere, og de resterende ca. 70 % (430 spillere) er rendyrkede hobbysspillere/amatører.

Ude eller hjemme – BB’s fantastiske supportere er helt klar til at støtte divisionsholdet, når fløjten lyder igen

Majoriteten af de eksisterende kontrakter har udløb pr. 30. juni.2020 og sammenholdt med gruppen af hobbyspillere, kan klubberne i princippet ikke forvente at have sine spillere til rådighed i juli måned!

Det er Brønshøj Boldklubs vurdering, at den foreslåede løsning vil skabe en yderst uheldig afvikling af sæsonens resterende kampe, da det i høj grad vil afhænge af, hvilke klubber der kan forlænge sine kontrakter efter pågældende dato, hvilke amatørspillere der fortsætter, hvem der er på ferie m.m..

Holdenes indbyrdes niveauforskelle risikerer på denne baggrund at forskydes fra runde til runde, hvilket medfører, at rækken i stort omfang vil blive afgjort af forhold, der ligger uden for banen. Set i det lys er det Brønshøj’s vurdering at kampafvikling i juli måned under de skitserede forhold vil være konkurrenceforvridende og en reel udvanding af 2. division

Klubberne er allerede udfordret på økonomien, hvorfor det blot bliver forbundet med yderligere økonomisk pres, at genstarte 2. division med tilhørende omkostninger og uden de nødvendige kampindtægter.

(Foto: Brønshøj Boldklub)