124 år gammel bydelshistorie og kun i netavisen: Brønshøjs skatteopkræver begik underslæb og ville til Amerika

Brønshøjs skatteopkræver og ”sognebud” Jens Jensen blev i 1899 anholdt i Esbjerg, hvor han var på vej til Amerika med kommunens skattepenge

Tekst: Finn Olsen

Fik to dages orlov til et besøg i Frederiksværk

Brønshøj og Utterslevs skatteopkræver og ”sognebud”, Jens Jensen, havde en lørdag i februar 1899 fået to dages orlov fra sit arbejde for at besøge slægtninge i Frederiksværk. Den følgende mandag modtog kommunesekretæren imidlertid et anonymt telegram om, at Jensen slet ikke var taget til Frederiksværk, men i virkeligheden var rejst til Esbjerg, hvorfra han ville rejse videre til Amerika. Da Jensen var i besiddelse af ”skatteopkrævningsblanketter” til opkrævning af et beløb på ca. 6.000 kr., formodede man, at han havde gjort sig skyldig i bedrageri. Beløbet svarer i dag til i underkanten af 500.000 kr.

Anholdt i Esbjerg

Kommunesekretæren tog straks til sognerådsformanden og derfra videre til politiet i ”Nordre Birk”. Nordre Birk var den politi- og retskreds, Brønshøj som sognekommune hørte under.

                                                        

Birkedommer ved Københavns Amts Nordre Birk, V. Oldenborg sendte i 1899 sin overbetjent Hansen til Esbjerg for at anholde sognebud Jens Jensen fra Brønshøj.

Her besluttede birkedommer Oldenborg at sende sin overbetjent Hansen til Esbjerg straks samme aften, og da overbetjenten kendte Jensen personligt, tog det ham ikke lang tid at finde forsvundne skatteopkræver.

Jensen tilstod hurtigt, at han var flygtet på grund af en mindre ”underbalance”. Han havde allerede købt billet til Amerika, og et par timer senere ville han være rejst med damperen til England. Nu gik turen i stedet sammen med overbetjent Hansen tilbage til København.

Tidligere lygtetænder

Avisen ”København” kunne fortælle, at Jensen, der tidligere var arbejdsmand, oprindeligt kom i kommunens tjeneste som lygtetænder, men 8 år før sin flugt, blev han ansat som sognebud og skatteopkræver i kommunen.

Avisen kunne desuden fortælle, at Jensen var enkemand, og at han havde en god løn med fri bolig og brændsel. For et par år siden havde han imidlertid stiftet bekendtskab med ”et fruentimmer” på Dyrehavsbakken. Hun var dengang 40 år, og havde tidligere været straffet for bedrageri og ”utugt”. Alligevel var det lykkedes hende at bedåre den ”aldrende” Jensen, der var 55 år gammel. Til almindelig forargelse i sognet, var hun flyttet ind hos ham som husbestyrerinde. Jensen havde den seneste tid virket nedtrygt, og man mente, at husbestyrerinden havde ”flotte vaner”, så hans indtægt måske ikke havde slået til.

Husholdersken anholdt

Under grundlovsforhøret hos birkedommer Oldenborg erkendte Jensen gennem længere tid at have begået underslæb som skatteopkræver. Disse underslæb havde han dækket med lån fra en mand i Utterslev, men da underbalancen nu var steget til omkring 1.000 kr., havde hans husbestyrerinden foreslået, at han skulle stikke af til Amerika. Hun ville følge efter, når han var taget afsted.

Denne forklaring fik birkedommeren til at beslutte, at husbestyrerinden straks skulle afhentes og anholdes. Under et senere forhør af dem begge var Jensen så medtaget, at han ikke kunne støtte på benene.

Undgik straf

Selvom det viste sig, at Jensen have bedraget kommunen over længere tid, var sympatien for ham stor. På et lukket møde i sognerådet kunne sognerådsformand, proprietær Theirry, et par uger senere oplyse, at Jensen havde 2.236 kr. af kommunens midler med under sin flugt.

                               

    Sognerådsformand, proprietær E. Thierry dækkede i 1899 af egen lomme det underslæb, kommunens skatteopkræver havde begået.

Heraf havde han stadig 853 kr. på sig, da han blev anholdt. Sognerådets formand havde tilbudt selv at betale de resterende 1.416 kr. af egen lomme, og amtet derefter accepterede herefter, at tiltalen mod Jensen og hans husholderske blev frafaldet. Det betød, at de begge blev løsladt, og undgik straf.

Stillingen som skatteopkræver og sognebud i Utterslev og Brønshøj blev slået op, og der kom ikke mindre end 300 ansøgninger til stillingen.