Sjælden terne på fransk visit i Utterslev mose - Ugens Fugl i netavisen

Rovternen er verdens største terne med et vingefang på op til 143 cm. Den er let at kende, både på grund af størrelsen, men også på grund af det store knald røde næb. Rovternen yngler ikke i Utterslev mose men kommer ofte forbi mosen henover sensommeren når ynglesæsonen ude på Saltholm i Øresund er forbi.
    tekst og foto: Christian Christensen
Saltholm har i dag en koloni på ca 30 par rovterner men det er faktisk en nyere foreteelse. Det først par ynglede derude i 2008, men siden er det gået frem. Tidligere i 70èrne og 80èrne var rovternen en sjældenhed i hele Danmark, og det er den for så vidt stadig. Vi er bare heldige, at de få par der yngler her i landet har valgt at slå sig ned lige her i nærheden af os. Rovterner flyver gerne lange ruter for at finde føde, og det gør, at man opleve dem i søer og moser i det storkøbenhavnske område som f.eks. i Utterslev mose. Men de ses også i Sortedamssøerne og i Gentofte sø.
Undervejs på turen flyver de hen over Kastrup lufthavn, og her bliver adskillige fugle skudt ned af hensyn til flysikkerheden. Det er selvfølgelig trist og ærgerligt, men man gør dog, hvad man kan for at skåne dem, hvis man på forhånd kan se, at det er en rovterne, der er ved at passere en startbane.
På verdensplan er rovternen meget udbredt og yngler således både i nord Amerika, Europa og Asien men alle steder er den fåtallig.
I forhold til mange andre fugle har den en ringe yngle succes og er meget følsom over forstyrrelser. Mange af dens unger bliver taget af ræve eller sølvmåger, men det lader til, at de har fundet sig godt til rette på Saltholm. Rovternen er rød-listet i Danmark, hvilket betyder, at den er truet af udryddelse. Danske og europæiske rovterner overvintrer i det vestlige Afrika og ses derfor udelukkende om sommeren.
Hvis man vil gøre sig håb om at se den i Utterslev mose, er det en god ide at stille sig op i fugletårnet i Vestmosen, der ligger nærmest Husum og Brønshøj. Her kan man være heldig at se dem flakse rundt for så pludselig at styrtdykke direkte ned i vandet efter småfisk typisk på 10-15 cm størrelse.
Undertiden ses de også siddende på stolperne lige ud fra tårnet. Man får det bedste udbytte, hvis man har en håndkikkert med. Der er allerede set adskillige rovterner i mosen i løbet af den sidste uge, og jeg forventer at der kommer flere til i de kommende uger.