Hvor mange husker mon den dramatiske historie om Brønshøj gadekær, der forsvandt og kom tilbage ? (2)

Netavisen bragte for et par år  siden historien om Brønshøj gadekær, som kommunen pludselig sløjfede, da bustrafikken skulle afløse de gamle sporvogne. De ældre beboere i bydelen husker det utvivlsomt tydeligt, mens yngre tilflyttere sandsynligvis aldrig har kendt denne ret så dramatiske historie. Det vakte stor furore, at man bare dækkede det gamle gadekær til efter et direktiv fra kommunen.

I anledning af gadekærets aktualitet lige nu, bringer vi hermed historien igen. Dette er andet og sidste afsnit.

Vi ved jo, hvor stor interesse der er for den gamle lokale historie, og derfor har vi fået en af netavisens gode venner Finn Olsen til at fortælle om det, mange betegnede som en ren skandale trukket ned over den lokale befolkning. Vi bringer her sidste del af historien.

Brønshøj Gadekær

– gadekæret, der svandt, forsvandt og genopstod, (2. og sidste del)

tekst: Finn Olsen

I 1988 kunne Brønshøj Grundejerforening, der var blevet stiftet tre år før Brønshøj blev indlemmet i Københavns kommune, fejre sin 90 års fødselsdag. Foreningens næstformand, Svend Olsen, så en mulighed for benytte fødselsdagen til at realisere ønsket om at genskabe gadekæret.

Svend Olsen havde allerede på det tidspunkt markeret sin interesse for lokalhistorien, hvor han med stor entusiasme opsøgte ældre Brønshøjborgere, og lånte fotografier fra det gamle Brønshøj, som blev affotograferet. Senere stod han for et utrætteligt arbejde med at opsøge og interviewe gamle Brønshøjborgere, der endnu kunne huske livet i bydelen, inden den helt blev opslugt at storbyen. Endelig var han blandt initiativtagerne til stiftelse af Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj og Husum, og forfatter til en række udgivelser om lokalhistorien.

 Svend Olsen – en fantastisk lokal ildsjæl som fortjener at blive husket

Det lykkedes Svend Olsen at få kommunen med på idéen om at genskabe gadekæret, men kommunens betingelse var, at Brønshøj Grundejerforening selv skulle deltage i finansieringen.

Brønshøj Grundejerforenings fødselsdag blev fejret med en stor bydelsfest, der var startskud til en indsamling, der skulle bringe gadekæret tilbage. Danmarks Radio sendte sit faste weekendprogram, ”Trafikradioen med Lars E. Christiansen” direkte fra Brønshøj Torv. Ved Rytterskolen var der kamelridning, og brandvæsenet stillede op til vandkamp ved medborgerhuset. Brønshøjs kendte bysbarn, Bjarne Reuter, bidrog med et indlæg i Brønshøj-Husum Avis under overskriften ”Giv os Brønshøj gadekær tilbage – for så er retfærdigheden først sket fyldest”.

Pergamentpapir på spisebordet

Stadsgartnerens kontor kvitterede med at udarbejde en skitse til det kommende gadekær. Skitsen fremstillede det nye gadekær som et arkitekttegnet ovalt vandhul, der indgik i en samlet stram arkitektonisk løsning for hele torvet. Forslaget havde intet til fælles med det fordums gadekær, og vakte da også stor diskussion i bydelen, hvor Brønshøj-Husum Avis udkom med overskriften ”Brønshøj Gadekær skal ikke genskabes som en pøl”.

 

 

 

Endelig var han blandt initiativtagerne til stiftelse af Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj og Husum, og forfatter til en række udgivelser om lokalhistorien.

Det lykkedes Svend Olsen at få kommunen med på idéen om at genskabe gadekæret, men kommunens betingelse var, at Brønshøj Grundejerforening selv skulle deltage i finansieringen.

 

Brønshøj Grundejerforenings fødselsdag blev fejret med en stor bydelsfest, der var startskud til en indsamling, der skulle bringe gadekæret tilbage. Danmarks Radio sendte sit faste weekendprogram, ”Trafikradioen med Lars E. Christiansen” direkte fra Brønshøj Torv. Ved Rytterskolen var der kamelridning, og brandvæsenet stillede op til vandkamp ved medborgerhuset. Brønshøjs kendte bysbarn, Bjarne Reuter, bidrog med et indlæg i Brønshøj-Husum Avis under overskriften ”Giv os Brønshøj gadekær tilbage – for så er retfærdigheden først sket fyldest”.

 

Pergamentpapir på spisebordet

Stadsgartnerens kontor kvitterede med at udarbejde en skitse til det kommende gadekær. Skitsen fremstillede det nye gadekær som et arkitekttegnet ovalt vandhul, der indgik i en samlet stram arkitektonisk løsning for hele torvet. Forslaget havde intet til fælles med det fordums gadekær, og vakte da også stor diskussion i bydelen, hvor Brønshøj-Husum Avis udkom med overskriften ”Brønshøj Gadekær skal ikke genskabes som en pøl”.

Hos Svend Olsen blev historiske kort over gadekærets oprindelige form og placering derfor fundet frem og bredt ud over familiens spisebord. Ved hjælp af pergamentpapir blev gadekærets oprindelige form og placering overført til et aktuelt kort, og indtegnet så det præcist fulgte gadekærets oprindelige linjer. Illustrationen fik kommunen til at bøje sig, og det genskabte gadekæret har derfor i dag det oprindelige gadekærs placering og form. Gadekæret mangler dog den del, der i 1969 gik til vejudvidelse.

 

Ingen kilder

Ved udgravningen af gadekæret var kommunens folk meget spændte på, om de oprindelige kilder ville springe frem igen, så gadekæret uden hjælp ville kunne fyldes med vand. Det skete imidlertid ikke. I stedet var det nødvendigt at tætne gadekæret med en dug, hvori der var indlejret en speciel ler, som udsat for vand ville blive helt tæt.

 

Indvielse i regnvejr

Retableringen af gadekæret blev støttet af en lang række fonde, foreninger, erhvervsdrivende og beboere. Den resterende del blev finansieret af kommunen. Det nye gadekær blev indviet af den daværende borgmester for magistratens 4. afdeling. Det skete den 6. juni 1990, hvor silende regn gjorde det nødvendigt at flytte talerne til den gamle skoles gymnastiksal. Skoleinspektøren havde udtrykt sin støtte til projektet, han havde ingen frygt for, at mindre elever skulle falde i gadekæret, og han kunne bekræfte, at byplanlæggernes legeplads stort set var ubenyttet.