Vejdirektoratet renoverer tunneldæk over Frederiksundsvejstunnelen ved Bellahøj

Trafikanterne på Hareskovvej ved Utterslevvej må væbne sig med tålmodighed, når Vejdirektoratet påbegynder renovering af tunneldæk over Frederiksundsvejstunnelen fra mandag 21. februar.

 

                                 

(foto: Pixabay)

Årsagen er, at Vejdirektoratet skal udskifte fugtmembranen over tunneldækket, dels nord for Utterslevvej, dels syd for Frederikssundsvej. I den forbindelse er det nødvendigt at fjerne jorden for at kunne få adgang til membranen.

Sådan foregår arbejdet

Arbejdet vil fortrinsvis foregå i dagtimerne og Vejdirektoratet forventer at være færdige i midten af oktober måned. Arbejderne er imidlertid afhængige af vejret, og der kan derfor være weekender, hvor der arbejdes.

Information til trafikanterne

I forbindelse med de forberedende arbejder vil entreprenøren afspærre den venstre vognbane på Hareskovvej. Der vil dog forsat være 2 vognbaner, idet der indføres parkering forbudt på strækningen.

Efter den 22. marts vil der ske større trafikale omlægninger i 3 etaper, hvor der i den første etape bliver spærret for nordgående trafik på Hareskovvej nord for Utterslevvej samt reduceret til et spor for sydgående trafik på Borups Allé syd for Frederiksundsvej.

Første etape forventes at blive opretholdt indtil medio juli måned, hvorefter alle trafikale restriktioner syd for Frederiksundsvej fjernes for at gøre plads til Copenhagen Historic Grand Prix (CHGP).

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.

Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på

www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.

netavisen 13. februar 22 kl. 10.20