I denne måned påbegyndes istandsættelsen af det nye kulturhus i Brønshøj Gamle Skole

Tilbage i marts 2021 afsatte et politisk flertal 34,5 millioner til at ombygge Brønshøj Gamle Skole til kulturhus. Nu går ombygningen i gang og det nye kulturhus åbner dørene med et nyt navn i 2024.

De fleste af de kulturaktiviteter, der foregår i Pilegården i dag, flytter i foråret 2024 ind i Brønshøj Gamle Skole. En ide som Brønshøj-Husum Lokaludvalg var med til at få på den politiske dagsorden. Byggetilladelsen kom i december sidste år og i disse dage bliver den gamle skolegård omdannet til en byggeplads. Håndværkerne indleder renoveringen af den bevaringsværdige skolebygning i denne måned.

Bæredygtig revitalisering

Brønshøj Gamle Skole er en karakterfuld bygning, som de fleste kender og har et forhold til. Placering er central lige ved Brønshøj Torv og med sine højloftede rum og attraktive, grønne udearealer rummer bygningen et stort potentiale som et tidssvarende og funktionelt kulturhus. Der er mange tidstypiske nationalromantiske detaljer i bygningen som er fra 1901 – samme årstal som Brønshøj blev en del af Københavns Kommune. Materialerne er gedigne og standen god.

Grundtanken bag den kommende ombygning af skolen er derfor at genanvende bygningen i videst muligt omfang. Ved at revitalisere bygningen som kulturhus, med kun få ændringer, bevares den på en original og ikke mindst bæredygtig måde.

Vi ses i BRØK

Mange navne er blevet foreslået til det nye hus og især den oplagte ”Brønshøj Kulturhus” har været i spil. I det nænsomt renoverede kulturhus vil fortiden som skolebygning let kunne spores i det nye udtryk. Med en lille krog i den historik opstod ideen om at sammentrække Brønshøj Kulturhus til BRØK og tilføje det en lysende brøkstreg på det kommende facadeskilt.

Nye indretninger

Ombygning og istandsættelse holdes på et minimum, men nogle ændringer skal der alligevel til for at huset kan bruges til koncerter, foredrag, børneteater, fællesspisninger og andet. Kulturhuset vil danne ramme om en bred vifte af aktiviteter og arrangementer drevet af kulturhuset sammen med en mangfoldighed af brugere.

 Café i den gamle gymnastiksal
Caféen bliver både utraditionel og uformel med meget af den gamle gymnastiksals charme intakt. Det bliver desuden en af bydelens mest børnevenlige caféer med en særskilt børneafdeling, som dog ikke ses på billedet her.
Fotograf: Tegnestuen Krabbe
Mange navne er blevet foreslået til det nye hus og især den oplagte ”Brønshøj Kulturhus” har været i spil. I det nænsomt renoverede kulturhus vil fortiden som skolebygning let kunne spores i det nye udtryk. Med en lille krog i den historik opstod ideen om at sammentrække Brønshøj Kulturhus til BRØK og tilføje det en lysende brøkstreg på det kommende facadeskilt.

Kælderen i skolen ligger i dag ca. 80 cm under terræn mod gadekæret og det grønne område på torvet. Et af det mest bemærkelsesværdige greb bliver en udgravning af etagen, som vil fjerne kælderfornemmelsen og give en bedre udnyttelse af husets øvrige areal. Større vinduespartier og ny direkte adgang skal sikre koblingen mellem ude og inde, så det i højere grad vil opleves som et levende hus. Forbindelsen til Rytterskolens have bliver tydelig og de to huse vil opleves mere sammenhængende, ligesom hegn fjernes, så skolegård og de omkringliggende områder flyder sammen.

Den gamle gymnastiksal forvandles til café, som vil nyde godt af den direkte udgang til det grønne udeområde, hvor der også vil kunne holdes udendørs arrangementer. Caféen bliver både utraditionel og uformel med meget af den gamle gymnastiksals charme intakt. Det bliver desuden en af bydelens mest børnevenlige caféer med en særskilt børneafdeling.

I forbindelse med caféen bliver der etableret et nyt produktionskøkken, som også kan understøtte fællesspisninger og forplejning til husets mødelokaler, som får hvert deres unikke udtryk med genbrugsmøbler og markante farveholdninger.

Gangarealer udnyttes og huset gøres tilgængeligt

Hele vejen op igennem bygningens midte bliver de bredde gangarealer udnyttet og der bliver skabt synlig sammenhæng mellem indgangspartierne i syd og nord, der oprindeligt udgjorde indgange for henholdsvis

drenge og piger. Hovedindgangen bliver mod gadekæret, hvor der også bliver etableret elevator for at gøre bygningen tilgængelig for alle.

En del af et aktivt nærmiljø

Med Brønshøj Bibliotek, Rytterskolen, Vandtårnet, Rollespilsfabrikken og fortsat en del kvadratmeter bevaret i Pilegården til værksteder og bevægelse, bliver det kommende kulturhus en del af en kulturakse og en naturlig samarbejdspartner, når der sker kulturaktiviteter på torvet.

netavisen lørdag den 11. februar kl. 11.30