Gammel militærbro vækkes til live igen

Den nuværende cykel/gangbro ved Bystævnet er i dårlig stand og skal rives ned. Og i stedet for at bygge en moderne bro, kigger man nu til arkivmaterialet for at bygge en bro efter ældre forbillede.
Mellem Kagsmosen og Nordvest, på det sidste voldstykke inden Utterslev Mose, står der en bro.
Broen, som betegnes som en parkbro, er i rigtig dårlig stand, og skal ombygges fuldstændig.  Men den er et fredet fortidsminde, hvilket betyder, at Slots- og Kulturstyrelsen skal godkende mulige ændringer af broen. Derfor har Københavns Kommune udarbejdet en bygningshistorisk redegørelse, for at undersøge, om den nuværende bro er helt eller delvist oprindelig.
Undersøgelsen som blev udarbejdet i november 2021, viser, at den nuværende bro ikke er oprindelig, men ændret engang efter 1946. Der har imidlertid stået en bro førhen, som er fra 1889, og som blev bygget i forbindelse med anlæggelsen af forsvarsanlægget Vestvolden, for at forbinde Husum og Mørkhøj.
Vestvolden er et historisk forsvarsværk, og broen blev brugt af militæret som en del af Københavns forsvarsværker fra slutningen af 1800-tallet.
Den oprindelige bro var en ’skruepælsbro’, hvor bropillerne har et støbejernsgevind i spidsen, som skrues ned i bunden af graven. Ud fra arkivmaterialet kan man se, at skruepælsbroen har været afstivet med et stålkryds, samt hvordan både brodækket og rækværket er opbygget. Man kan også se, at broen har stået en smule anderledes, end der hvor stierne går i dag.
I stedet for at bygge en moderne bro, håber man nu på at bygge en skruepælsbro med den oprindelige bro som model. Den kommende bro skal stå det samme sted som den oprindelige, og der skal bruges samme materialer, således at broen ved Bystævnet kommer til at stå som for 130 år siden. Nu bliver det dog ikke militæret, som primært kommer til at benytte broen, men beboerne i området.
David Arge Malmberg fra Bro og Tunnel i Teknik- og Miljøforvaltningen siger, at det er atypisk at arkivmateriale fylder så meget i hans arbejde, men at det er spændende, at broarbejdet får en historisk dimension: – Vi er meget glade for at kunne bruge den oprindelige bro som model for den nye bro. Vestvolden og Københavns Forsvarsværker er en spændende del af Københavns historie, som et stort og omkostningstungt projekt. Broens konstruktionen virker jo, og hvis vi bruger standardmål, bliver det heller ikke dyrere end en moderne bro. Så det et ret spændende projekt.
Der er mange hensyn at tage, da det ikke bare er broen der er fredet, men også hele området, så både Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen og Fredningsstyrelsen er inde over projektet. Men da man fandt det gamle betonfundament fra den oprindelige bro, var det oplagt at arbejde videre med projektet. – Ud fra det oprindelige fundament kunne vi også se, at den oprindelige bro stod anderledes end den nuværende. Den stod oprindeligt meget mere symmetrisk, så den passede i militæranlægget. Det vil vi også gerne tilbage til., slutter David Arge Malmberg.
Kilde Teknik- og Miljøforvaltningen
Broen forventes færdig i juni 2024