Alle kirkelige handlinger gennemføres trods renovering af Husum Kirkes tag

Ja en egentlig renovering er det jo ikke, eftersom taget på Husum Kirke ganske enkelt skal udskiftes. Men det arbejde er der fuld gang i fra den 15. august og helt til den 10. december. Taget på den øvrige del af Husum Kirke udskiftes fra januar  til slutningen af april 2023. Ved at løse opgaven i to etaper, kan kirken holdes delvist åben i hele forløbet.

Det betyder, at alle kirkelige handlinger kan gennemføres i hele byggeprocessen. I nævnte periode vil kirkelige handlinger som gudstjenester, andagter, dåb og vielser foregå i den store mødesal. Den vil være indrettet med alter, døbefont mv. fra kirken, så det hele foregår på en værdig og højtidelig måde.

Kirkerummet er åbent i julen 22

Selve kirkerummet står som nævnt færdigt den 10. december 2022, så alle julegudstjenester foregår i kirkerummet som normalt. Desuden vil den sidste del af kirkens bygninger vil være afsluttet i april 2023, så forårets konfirmationer i maj måned berøres ikke.

Bisættelser og begravelser?

Sognepræsterne i Husum kirke påtager sig selvfølgelig at bisætte og begrave sognebørn og dem, der har tilknytning til kirken. I perioden fra 15. august – 10.december, hvor selve kirkerummet er lukket, vil disse kirkelige handlinger efter aftale med de pårørende kunne foretages på  fra en nærliggende kirke eller et kapel forrettet af en sognepræst fra Husum Kirke.

 

Årsagen til at taget skal udskiftes er på grund af alvorlige fugt- og bygningsskader.