Så blev den gamle spejderhytte i Toften/Bystævnet omsider fjernet - det giver plads til flere hjemløseboliger - men krager forsinker projektet

2014-07-24 12.08.13

Huset var registreret med adresse i Toften, selvom indgangen vendte ud mod Bystævnet.

I sidste uge blev det gamle spejderhus i Toften/Bystævnet revet ned og fjernet. Det har stået tomt og forladt i flere år og blev efterhånden kun brugt til parkering af stjålne cykler og knallerter.

2014-07-24 12.08.51                 2014-07-24 12.12.23 - Kopi

2700-netavisen var både forbi sidste sommer og lige før huset blev revet ned. Her af har vi lavet en lille billedserie, så man kan se, i hvilken fatning huset var i.

2014-07-24 12.13.46 - Kopi                 2014-07-24 12.11.07 - Kopi

Som vi har forstået det, har Det Danske Spejderkorps “Absalon Division” Brønshøj-Husum Gruppen i flere år gerne villet af med huset, men det var ikke så nemt. Derfor må der herske en vis glæde nu, hvor kommunen går ind og laver flere hjemløse-boliger på grunden.

2014-07-24 12.11.54 - Kopi                 2014-07-24 12.12.36 - Kopi

Vi tillod os at gå indenfor af flere grunde. En af dem var, at der blev kastet en sten efter netavisens udsendte, da han passerede stedet.

2014-07-24 12.10.49 - Kopi                 2014-07-24 12.10.10 - Kopi

 Og da døren stod åben, gik vi ind for at finde synderen. Der var nu ingen, men vi fik taget nogle billeder, som klart viser, at spejderhytten ikke blev brugt mere og bare stod og ventede på sin dommedag.

2014-07-24 12.11.34                 2014-07-24 12.09.42 - Kopi

Som man ser var det meget forfaldent og måske tilmed samlingssted for rotter og lignende.

2014-07-24 12.11.16 - Kopi                 2014-07-24 12.14.04

                   Det giver fem nye boliger til hjemløse 

                Boligerne i Toften er små, præfabrikerede rækkehuse    

– og sådan kommer det til at se ud, når man er færdig med opførelsen i løbet af sommeren. Men lige nu har man et problem med at komme videre, for i de tilbageblevne træer er der bygget flere kragereder, og derfor må man ikke fjerne træerne, før rederne er tomme og forladt.

                               By5   

Et aktuelt problem forsinker arbejdet på den tomme grund. I toppen af træerne har krager bygget reder, og før de er forladt igen, kan man ikke komme til at fælde dem.                                

Men som nævnt føjes fem nye boliger for hjemløse til de eksisterende 10 i Toften – og SAB sikrer gode forhold for både beboere og naboer.

Boligerne i Toften er små, præfabrikerede rækkehuse.

Det tog næsten 10 år for SAB at få tilladelse til at opføre 10 boliger for hjemløse i Toften. Derfor var bestyrelsen i SAB heller ikke i tvivl, da Københavns Kommune henvendte sig med tilbuddet om at bygge yderligere fem det samme sted.

– Selvfølgelig vil vi opføre flere boliger for hjemløse. For det er vigtigt at bygge boliger til de svageste i samfundet. Men vi vil sikre de bedst mulige forhold for både de kommende beboere og naboerne, fortæller formand for SAB, John Sørensen, og fortsætter:

– SAB’s bestyrelse var på en meget interessant studietur til Paris i foråret 2014. Her besøgte vi bl.a. Abbé Pierres boliger for hjemløse. ( Abbe Pierre-fonden er en velgørenhedsorganisation, der arbejder for at bekæmpe ekstrem fattigdom i hele verden ). Det har givet os inspiration til at sætte nye standarder for hjemløseboliger i Danmark.

Nye initiativer

Efter studieturen har SAB taget initiativ til en ny principaftale med Københavns Kommune, der bl.a. betyder, at der opføres et nyt fælleshus til beboerne. Derudover bliver der også  ansat endnu en social vicevært, og der bliver sat ekstra fokus på at anvise de rigtige beboere til Toften.

Chefkonsulent i KAB, Niels Bonne, der har forhandlet med Københavns Kommune er meget tilfreds med, at kommunen gør mere for at anvise de rigtige beboere til stedet.

– De fleste har jo behov for en bolig, men det er ikke alle, der er boligparate, og det kan ødelægge meget for alle, der bor her, fortæller Niels Bonne.

– Efter en del uro i boligafdelingen har der været enkelte nødvendige flytninger. En bedre beboersammensætning har igen givet ro i området, og de nuværende beboere glæder sig til såvel flere boliger som et nyt fælleshus.

De nye boliger forventes færdige i sensommeren.