Alsang i Bellahøj Kirke på torsdag

01
På torsdag kl. 19.00, kan man sammen med Erling Elmark Rasmussen, synge med på efterårets sange og salmer i Bellahøj Kirke. Erling er god til at fortælle en lille historie om sangens indhold eller ophavsmanden, hvilket sikkert kommer af, at han i 40 år har undervist på Christianshavns Gymnasium i musik og dansk. Efter kaffepausen med kaffe og kage til 15 kr. kan man selv være med til at vælge, hvad der skal synges. Det er gratis at deltage, og indtægten fra kaffe og kage går ubeskåret til sognets menighedspleje.