Brønshøj og Husum skruer op for sorteringen af bioaffald

Bio_UrsulaBachFoto: Ursula Bach, Københavns Kommune

Nu får de 4.411 villa- og rækkehusejerne i Brønshøj og Husum mulighed for let at sortere bananskræller, kaffegrums og afskårne blomster fra i husholdningen. Indtil videre har 29 pct. af husejerne i København takket ja til tilbuddet om at sende bioaffald tilbage fra bord til jord.

Det bliver snart lettere for husejerne i Brønshøj og Husum at sortere og aflevere endnu mere af deres affald til genanvendelse lige uden for døren. Fra denne uge og frem til 14. februar kan de enkelte hjem nemlig tilmelde sig en ordning om at få leveret nye affaldsbeholdere til bioaffald. Husejere der tilmelder sig ordningen får leveret tilpassede beholdere til såvel haven som køkkenet, så man kan frasortere dagens ubrugelige madrester under madlavningen. Det tilbud har 29 pct. af boligejerne allerede taget imod på Østerbro, Valby og Vanløse, hvor ordningen indtil nu er blevet tilbudt.

– Brønshøj og Husum er nogle af de områder i København, hvor der bor allerflest villa- og rækkehusejere, og jeg håber, at borgerne vil lade sig inspirere af nabobydelene til også at blive pionerer på området.

                                                    IMG_2234 - Kopi

Vi vil fortsætte med at gøre det nemt for københavnerne at handle miljøvenligt gennem affaldssortering, men skal vi nå målet om et CO2-neutralt København i 2025, kræver det også nye vaner i byens hjem, siger teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell (EL).

Sortering af bioaffald er en del af Københavns Kommunes overordnede indsats for at sikre, at byens affald ikke ender på forbrændingen, men i størst muligt omfang bliver genanvendt. Ambitionen er, at udnytte de ressourcer som gemmer sig i kartoffelskræller, brød og andre madrester, og et par opmærksomme minutter i den daglige husholdning kan faktisk være med til at sikre, at en livsvigtig og knap ressource vender retur fra bord til jord. Kompost fra bioaffald indeholder nemlig fosfor, som er ved at slippe op i de naturligt forekommende fosforminer, og som er afgørende for produktionen af fødevarer. Endelig bliver bioaffald omdannet til biogas, som på sigt kan bruges i transporten af byens skraldebiler, der i større og større omfang kører på gas frem for diesel.

Udover særlige beholdere til bioaffald, får husejerne også tilbudt en beholder til småt pap som fx æggebakker og skotøjsæsker, som 32 pct. indtil videre har takket ja til. Samtidig får villaejerne omdelt en obligatorisk todelt beholder til hård plast og metal.

Fakta

–          Københavns Kommune tilbyder i 2015-2016 villa- og rækkehusejere mulighed for at sortere bioaffald og leverer uden omkostning en lille beholder til brug køkkenet inkl. nedbrydelige affaldsposer og en større beholder til haven.

–          Beholderne til bioaffald og småt pap er frivillige. Derfor skal man tilmelde sig på Nem Affaldsservice på kk.dk/affald for at få dem. Tilmeldingen skal ske i perioden 18. januar til 14. februar 2016.

–          Man skal ikke betale ekstra for beholderne, da de er betalt over det nuværende affaldsgebyr.

–          Stort set alt madaffald kan sorteres fra til genbrug: Alle former for ubrugelige madrester, både rå og til beredte, inkl. kød, grønt, frugt, gryn, korn, brød, nødder og skaller, æg og skaller, kaffegrums/filter, te/filter, brugt køkkenrulle, afskårne blomster.

–         Bioaffaldet køres til behandlingsanlæg, hvor det omsættes til biogas og kompost.

–               Københavns Kommune har et mål om at øge genanvendelsen af husholdningsaffald til 45 pct. i 2018.

–         Bioaffald udgør 40 pct. af det husholdningsaffald, som i dag sendes til forbrænding

–         Brugerundersøgelser viser, at københavnerne peger på genanvendelse som et af de områder, hvor den enkelte bør gøre noget for miljøet og klimaet. Undersøgelse peger også på, at københavnerne savner bedre muligheder til at sortere organisk affald.