Efterskrift fra Sommerfesten i Præstegårdshaven

20150604-IMG_6883

– Regnskabet fra årets Sommerfest i Præstegårdshaven ved Brønshøj Kirke er endelig opgjort, og efter en forrygende omsætning på 259.020,50 kr. inkl. kontante gaver og efter fællesudgifter og et beløb hensat til nyanskaffelser i 2016 ender vi med et rekordoverskud på hele 147.221,08 til deling mellem FDF K. 25 Brønshøj og Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde imod omskæring af piger, lyder det fra festudvalget, her en lille måned efter det succesfulde arrangement.

Regnskabet vil man kunne se i udhængsskabet ved kirken og på opslagstavlen i Brønshøj Sognecenter.

– På FDF K. 25 Brønshøj og Brønshøj Sogns Menighedssamfunds vegne vil vi derfor gerne takke de over 3000 gæster, der besøgte Præstegårdshaven på Brønshøj Kirkevej til årets Sommerfest, og som gjorde dette muligt. Vi vil også her takke alle vores 70 donatorer, der igen – trods butiksdød og trange tider, gennem deres bidrag gjorde det muligt at holde en fantastisk Sommerfest. Uden jer, ingen Sommerfest.

En speciel tak til de optrædende:  Brønshøj Kirkes Pigekor, Gamle FDF’ers Brassband, Jes Linedanser,    Keep It Up rock band,  Rockets Cheerleaders og Provstens Jazzkapel.

Alle optræder gratis, til fordel for det gode formål.

Sidst, men ikke mindst 1000 tak til alle jer frivillige, FDF K25 og kirkens medarbejdere, som alle lægger mange timer både med planlægningen og i afviklingen af festen. I gør et kæmpe arbejde, unge som gamle, og det er det, der gør Sommerfesten ved Brønshøj Kirke, unik. Vi håber, at dette samarbejde kan fortsætte mange år fremover, slutter festudvalget, som også retter en stor tak til Peter og Ulla for lån af haven og siger – håber vi ses igen næste år!