En pakke fra Sjælland som skulle til Brønshøj - endte i Lübeck gennem PostNord !

ad2globalassets-global-bilder-logotyper-postnord-danmark

 

I 2016 skiftede Post Danmark navn til PostNord (Danmark), og alt andet end de ikoniske røde postkasser er ved at skifte farve til PostNord-blå.

Rent fysisk er man godt i gang, og vi har her på 2700-netavisen fået tilsendt en lille anekdote omkring effektiviteten i den nye sammenslutning fra en af vore læsere, Birte Aabye.

Hun fortæller:

Ja jeg vil bare skrive, at Postnord Danmark ikke fungerer efter hensigten her i Brønshøj. Jeg savnede en pakke, der skulle sendes fra et sted her på Sjælland til min adresse her i Brønshøj. Men pakken udeblev, så jeg rykkede firmaet telefonisk, og efter nogen tavshed i telefonen bad damen hos firmaet mig vente, mens hun undersøgte, hvor min pakke var. Jeg hørte dejlig musik i ventetiden, og efter få minutter vendte damen fra firmaet tilbage: Ja sagde hun meget overrasket, din pakke er og hold dig nu fast i Lübeck i Tyskland !

Jeg håber ikke andre får den oplevelse og ønsker bedre held næste gang med pakker og Postnord Danmark, slutter Birte Aabye.

Vi siger tak og har hermed givet budskabet videre til læserne.

Men hvad er PostNord så egentlig ? Vi har kigget hos Wikipedia, hvor vi har hentet følgende oplysninger:

PostNord Danmark eller Post Danmark A/S[1] er et datterselskab til logistik– og kommunikationskoncernen PostNord, der er ejet af den svenske og den danske stat. Den nuværende virksomhedsmodel kom til verden i juni 2009, da den danske stat overdrog Post Danmark A/S til det svenske moderselskab, der tillige ejede det svenske Posten AB. PostNord er ejet af den svenske og danske stat med hhv. 60 % og 40 % af aktierne, mens stemmerne er fordelt med 50 % til hver. Samtidig med sammenlægningen afhændede Post Danmark en ejerandel i det belgiske postvæsen til kapitalfonden CVC Capital Partners, der i forbindelse med omstruktureringen overlod fondens aktier i Post Danmark til den danske stat.

I 1995 blev “Lov om Post Danmark A/S” vedtaget, og postvæsenet blev til et statsligt aktieselskab med staten som eneejer.

I 2000 blev der foretaget gennemgribende ændringer i Post Danmarks struktur med henblik på en overgang fra et statsligt organ til en privat virksomhed.

I 2004 blev alle de hidtige pakkesorteringscentre lukket, og sorteringen af pakker flyttet til nybyggede pakkecentre i Brøndby, der betjener Østdanmark (postnumre under 5000), og Taulov, der betjener Vestdanmark (postnumre fra 5000).

Med henblik på et salg af aktierne blev fire af Post Danmarks otte brevpostcentre i 2005 nedlagt. De lå i Høje Taastrup, Odense, Herning og Aalborg og blev omdannet til “hubs”, hvorfra den sorterede post sendes videsendes. Alle breve sorteres nu på de store postcentre i København, Fredericia og Aarhus.

                                          admin-ajax

Post og pakker sorteres igen på det distributionscenter, hvor den distribueres fra. Et postbud sorterer de pakker, magasiner, breve etc., som han skal bringe ud den dag. Der er indført nye ledelsesfilosofier efter Excellence-modellen, og automatiseringen af produktionen er blevet skærpet.

De moderne postcentre er indrettet som “postfabrikker”, og det udførte arbejde kaldes produktion. Der foretages konstant interne målinger af effektivitet og fejlsikkerhed, og de enkelte postcentre kappes om at være bedst.

I 2005 blev 22 % af aktierne i Post Danmark A/S solgt til investeringsfonden CVC Capital, der i 2009 solgte dem tilbage til den danske stat.

Den 24. juni 2009 blev Post Danmark og Posten AB lagt sammen under det fælles statsejede selskab PostNord AB.