Et helt nyt projekt om afledning af regnvand ser denne sommer dagens lys i Pilegården.

Her mødes pensionister og efterlønnere med flair for praktisk arbejde med unge om et fælles projekt: Lokal afledning af regnvand.

Mange pensionister og efterlønsmodtagere forlader ikke alene arbejdsmarkedet med en masse viden og erfaringer, som er høstet gennem et langt arbejdsliv, men heldigvis også med lysten intakt til at lære fra sig og tiden til at gøre en forskel som frivillig. Denne sommer tager et nytænkende projekt form i Pilegårdens grønne have, hvor ressourcestærke ældre arbejder frivilligt 5-7 timer om ugen og samtidig hjælper unge på rette vej.

                                                    Daisy flowers under the sweet rain, natural backgrounds

Som det ser ud i dag har hver femte unge svært ved at klare overgangen fra folkeskole til videre uddannelse.  En af mange mulige årsager til det er, at de mangler afklaring, men samtidig også sociale kompetencer og tydelige ressourcestærke voksne i deres liv. Så hvorfor ikke skabe et meningsfuldt møde mellem de unge og de ældre?

Det gør et nyt projekt omkring lokal afledning af regnvand i Pilegården denne sommer. Her får udsatte unge sig ikke alene et meningsfuldt fritidsjob og en ny ressourcestærk person i deres netværk, når der skal bygges en række kreative og funktionelle tiltag i Pilegårdens have.

LAR

”Lokal afledning af regnvand” går også under navnet LAR og handler kort sagt om at lede regnvandet udenom kloakken og i stedet lade det fordampe eller nedsive til grundvandet.  For alle dem, der bruger Pilegårdens have, er projektet derfor også et plus, for når man forsinker nedsivningen er sidegevinsten nemlig typisk en række kreative tiltag, som skaber et mere levende miljø i haven med opsamlingsbassiner, plantekasser og beplantning.

Er du efterlønner eller pensionist med hænderne skruet rigtigt på og lyst til at lave et meningsfuldt frivilligt arbejde 6-8 timer om ugen? Eller kunne du bare godt tænke dig at høre nærmere om projektet? Så kontakt Projektansvarlige John Steffensen på tlf. 24 23 84 39 eller Claus Emanuelsen tlf. 24 41 90 94.

Projektet er et samarbejde mellem Danske Seniorer, Kulturhuset Pilegården og Borgercenter Børn og Unge og er støttet af Radiometer & Nord-Vestfonden.

Foto: colourbox