Vi er da pisse stolte - over 50.000 har besøgt netavisen

reception 148Vi udsendte første udgave af 2700-netavisen.dk i november sidste år, og siden er det glædeligvis gået ganske forrygende. Ved Handelsforeningens generalforsamling for et par uger siden kunne vi fortælle, at de 50.000 besøgende netop var rundet, og at netavisen bliver læst af flere og flere for hver dag, der går. Både lokale men så sandelig også folk udenbys har udtrykt stor glæde over, vi er kommet. Flere som har forladt området, kan nu hver dag gå ind og se opdaterede nyheder fra bydelene.

Men det er jo netop den fordel, der er ved de elektroniske medier. Man kan hele tiden være aktuel, og det er noget, vi naturligvis bestræber os på at være, også selvom der da godt kan være forholdsvis stille dage i lokalområdet. 

Der er også glædeligvis kommet større interesse for at annoncere i netavisen, så vi arbejder på at finde en løsning, så vi kan rumme endnu flere annoncer, end tilfældet er i dag. Der er mange som sagt, der gerne vil annoncere. Til dem siger vi – hav lidt tålmodighed, vi skal nok finde en måde at gøre tingene på, så alle kan være der – og alle bliver tilfredse.